Til hovedinnhold
Norsk English

TrippelNano - Trippel målstyring av biodegraderbare nanopartikler rettet mot bryst og kolorektal kreft

I dette prosjektet skal SINTEF videreutvikle en målrettet behandlingsstrategi som allerede har gitt lovende effekter i dyr med svulster, fra pasienter. Strategien baserer seg på bruk av nanopartikler utviklet ved SINTEF som inneholder cellegift.

Behandlingen av brystkreft og kolorektalkreft er betydelig forbedret de siste årene. Imidlertid er det fremdeles store utfordringer med utvikling av metastatisk sykdom, behandlingsresistens og alvorlige bivirkninger. Selv pasienter som responderer på kjemoterapi kan forvente problemer på grunn av bivirkninger, som også kan føre til behandlingsavbrudd. Vi ønsker derfor å videreutvikle en målrettet behandlingsstrategi som allerede har gitt lovende effekter i dyr med svulster fra pasienter. Strategien baserer seg på bruk av nanopartikler utviklet ved SINTEF som inneholder cellegift. Injeksjon av slike partikler gir økt konsentrasjon av cellegift i kreftsvulstene, samt reduserer den systemiske eksponeringen og dermed bivirkningene. 

Målet er å videreutvikle nanopartikler med cellegift mot klinisk anvendelse ved å demonstrere effekt i svulster i mus fra brystkreft- og kolorektalkreft-pasienter. Våre resultater indikerer at nanopartiklene også målsøker og dreper immunundertrykkende tumorassosierte makrofager (TAMs), noe som kan være viktig for å unngå utvikling av legemiddel-resistente svulster. Dette muliggjør utvikling av en terapi som parallelt angriper kreftceller og TAMs og derved resulterer i bedret terapieffekt med mindre bivirkninger og tilbakefall. 

TrippelNano er et treårig forskerprosjekt finansiert av Kreftforeningen. Prosjektet ledes av Oslo Universitetssykehus og partnere er SINTEF Industri og Phoenix Solutions AS. 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2022