Til hovedinnhold
Norsk English

Objektiv dokumentasjon og beste praksis for å forbedre termisk avlusing (TermVel)

Hvor godt tåler laksen termisk avlusing? Hovedmålet for prosjektet "TermVel" er å skaffe til veie objektiv dokumentasjon av kritiske faktorer for laks ved termisk avlusing.

Kontaktperson

fiskemerd i fint vær

Dette prosjektet vil bidra til å skaffe til veie objektiv dokumentasjon om tålegrenser ved termisk behandling av laks, som er det dominerende prinsipp for det som omtales som ikke-medikamentelle metoder (IMM). Prosjektet har først og fremst til hensikt å få fram mer kunnskap om fiskevelferdsmessige aspekter ved termiske metoder og undersøke hvilket mulighetsrom som finnes for fremtidig bruk av termiske avlusinger, spesielt relatert til kritiske faktorer som  gjentatte behandlinger og behandlingstemperatur i kommersielle avlusingsanlegg.

Prosjektet vil gi kunnskap om fiskevelferd ved termisk behandling, og på den måten bidra til å sikre en god fremtidig portefølje av behandlingsverktøy mot lakselus.

Protokoll

Rapport

Metodikk

Mer informasjon får du på FHFs sider.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

15.09.2020 - 15.02.2024

Utforsk fagområdene