Til hovedinnhold
Norsk English

SIP GUT: Utvikling av verktøy for tarm-mikrobiota forskning

Tarm-mikrobiota er alle mikroorganismer som lever i tarmen. De spiller en betydelig rolle for både helse og sykdom hos mennesker og dyr. Bedre forståelse av samspill mellom tarm-mikrobiota og vert kan derfor være av stor betydning for utvikling av nye behandlingsmetoder mot ulike sykdommer og økt velvære hos både mennesker og dyr.

Mikrobiota-markedet (helse, mat og fôr) er i rask vekst grunnet faktorer som økende forekomst av livstilssykdommer og økt fokus på mikrobiota-basert behandling. Samtidig er sammenhengen mellom tarm-mikrobiota og helse svært komplisert. Det er derfor et stort behov for både kompetanse og kapasitet innen tarm-mikrobiotaforskning for å kunne fylle viktige kunnskaps- og teknologigap.

Med dette prosjektet ønsker vi å imøtekomme dette behovet. SINTEF innehar allerede unik kompetanse og infrastruktur innenfor flere områder og teknologier som trengs for å fylle disse gapene. Målet er derfor å utnytte denne kompetansen for å utvikle en komplett verktøykasse innenfor utvalgte områder av tarm-mikrobiotaforskning som kan støtte oppunder nasjonal og internasjonal forskningsaktivitet.

SIP GUT er et 3,5-årig strategisk insituttprosjektet (SIP) finansiert av SINTEF Industri. Prosjektet ledes av Avdeling for Bioteknologi og nanomedisin ved SINTEF Industri.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023