Til hovedinnhold
Norsk English

SIDESTREAM

Sekundær bioproduksjon av lavtrofiske organismer ved hjelp av sidestrømmer fra de blå og grønne sektorene til å produsere nye fôringredienser for havbruk i Europa.

Kontaktperson

I hvor stor grad kan man resirkulere næringsstoffer fra avfall fra havbruk, landbruk og produksjon av biogass ved hjelp av sekundær bioproduksjon? Hvilke organismer og tilnærminger er beste egnet? Kan disse organismene brukes som ingredienser i fôr? Hvor trygge er fôringredienser som lages av avfall? Hva er markedspotensialet og den økonomiske gjennomførbarheten for fôringredienser som produseres i henhold til sirkulære prinsipper for bærekraft?

SIDESTREAM svarer på disse spørsmålene for å fremme produksjonen av verdifulle komponenter ved hjelp av lavtrofiske marine hvirvelløse dyr og bakterier, som kan avles med avfallsstrømmer basert på sirkulære prinsipper. Flere bransjer etterspør verdifulle forbindelser som lipider, proteiner og pigmenter, for eksempel astaxantin, av marin opprinnelse. Langkjedede omega-3 (≥C20) flerumettede fettsyrer (ω3 LC-PUFA) og marine lipider, som finnes i store mengder i fiskeolje og fiskemel («marine ingredienser»). ω3 LC-PUFA i fiskefôr sørger for at oppdrettsartene både vokser og har god helse, noe som sikrer god næringsverdi for forbrukerne. Havbruk er den desidert største forbrukeren av marine ingredienser, og derfor trengs det nye ingredienser av god kvalitet og med høy næringsverdi for å sikre bærekraftig ekspansjon. I tillegg er det økt etterspørsel etter naturlig bioaktive forbindelser, for eksempel astaxantin, som er en naturlig bioaktiv stimulant (nutrasøytisk), som tilfører verdi til fôret.

SIDESTREAM-partnere har vist at polychaete og krepsdyr kan produsere ω3 LC-PUFA de novo. Prosjektet skal utnytte denne unike egenskapen. Vi tar sidestrømmer fra havbruk, landbruk og biogassproduksjon for å produsere polychaete og gammaridea i den faste fasen, samt bakteriell astaxantin i væskefasen. Biomasser skal behandles og testes som fôringredienser for fisk og reker i alle livsstadier. SIDESTREAMs moderne tilnærming gir verdiskapning ved hjelp av ressurser som hittil har blitt ansett som avfall, noe som legger til rette for innovasjon og bærekraftig bruk i havbruket.

SidestreamSketch.png

SIDESTREAM er finansiert av BlueBio Cofund.

cropped-cropped-BlueBio_logo_version_2-1-1.png

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023

Utforsk fagområdene