Til hovedinnhold
Norsk English

PlastiSea – Nye og forbedrede bioplastmaterialer fra bærekraftig prosessering av tang og tare

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle nye bioplastmaterialer basert på ulike dyrkede og villhøstede brunalger.

Kontaktperson

Konvensjonell plast lages fra ikke-fornybare fossile ressurser og forurensning av disse materialene er en global trussel mot marine miljø. EU stemte nylig for et fullstendig forbud av en rekke vanlige enkeltbruks plastprodukter innen 2021, noe som har stimulert interessen og behovet for biobaserte og biodegraderbare materialer, særlig innenfor mat- og serveringssektoren. Dagens bioplastmaterialer står likevel ovenfor utfordringer knyttet til råstoffenes bærekraft, lav biodegraderbarhet og/eller resirkulerbarhet og utilfredsstillende egenskaper, som begrenser deres anvendelsesområder.

Prosjektets hovedmål er å utvikle nye bioplastmaterialer basert på ulike dyrkede og villhøstede brunalger. Prosjektet vil bidra med innovative og bærekraftige materialer med forbedrede egenskaper sammenlignet med bioplastmaterialer på markedet i dag, og vil samtidig bidra med et nytt marked for den voksende tang og tare-industrien i Europa. Biomassene vil prosesseres for å få polysakkarid-rike fraksjoner og oppnå ulike grader av raffinering for å utvikle materialer både til høyvolumanvendelser i matsektoren og til avanserte materialer mot biomedisinske anvendelser. Nye bioplast-substrater vil utvikles med fokus på kompetitive strukturegenskaper og biodegraderbarhet, ved hjelp av brunalgenes iboende egenskaper kombinert med nye formuleringer og avansert struktureringsteknologi. Høyvolumprodukter vil utvikles mot produksjon i pilotskala og mot fremtidig implementering i industriskala. Verdikjeden fra råstoff til produkter vil evalueres fra et miljømessig og økonomisk perspektiv for å identifisere og håndtere utfordringer og muligheter knyttet til oppskalering og for å sikre bærekraftig verdiskapning.

Prosjektet finansieres gjennom første utlysning fra ERA BlueBio Cofund (https://bluebioeconomy.eu/)

Partnere:

  • SINTEF Industry (NO, coordinator)
  • Seaweed Energy Solutions AS (NO)
  • B'ZEOS AS (NO)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (SE)
  • Aalborg University (DK)
  • Aitiip Centro Tecnologico (ES)

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2020 - 28.02.2023