Til hovedinnhold
Norsk English

Nordic Early Warning Early Prevention System

Monitorering og kontroll av dynamisk stabilitet i det Nordiske kraftsystemet, og koordinert automatisk respons på Nordisk TSO nivå.

Kontaktperson

Dette er et nordisk forskningsprosjekt mellom Statnett og Svenska kraftnät for et mer effektivt digitalisert kraftsystem

De nordiske TSOene forutser økende utfordringer i driften av kraftsystemet som følge av mer uregulerbar kraftproduksjon, mer utveksling på kabler og mer variabelt forbruk i tiden fremover. Samtidig gir ny teknologi nye muligheter til å overvåke og predikere tilstanden i nettet i realtid, og muligheten til å iverksette automatisk respons for stabilisering av kritiske faktorer for å unngå kollaps.

Statnett og SvK ønsker derfor å utvikle ny operatørinformasjon og automatisk reguleringstiltak for å møte det grønne skiftet og sikre stabil strømforsyning i Norden. NEWEPS - Nordic Early Warning and Early Prevention System - skal altså være et system for tidlig varsling og tidlig forebygging, og skal kunne integreres i selskapenes driftssystemer. Våre kraftsystemer er tett integrerte i Norden, og vi ønsker å utnytte de mulighetene digitalisering nå gir. Vi ser stor nytte av å samarbeide og utvikle en smartere og digital energisektor.

SINTEF har ansvaret sammen med RISE for arbeidspakken som vil utvikle en plattform for validering med offline simuleringer og eksperimentell testing; en koordineringsmodul og en visualiseringsmodul.

Partnere:

Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med universiteter, forskningsinstitusjoner og leverandørindustrien.


Dette er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) delfinansiert av Norges Forskingsråd under EnergiX


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024

Utforsk fagområdene