Til hovedinnhold
Norsk English

NECast

Neste generasjons støpeprosess for ferrolegeringsindustrien

Kontaktperson

Produksjonen av ferrolegeringer er en av Norges største landbaserte industrier, med et årlig strømforbruk på flere tusen GWh. Industrien jobber kontinuerlig med å redusere sine diffuse utslipp og klimafotavtrykk for å forbedre arbeidsmiljøet på anleggene, møte stadig strengere krav fra myndighetene og nå sine klimamål.

Tradisjonelt sett har fokuset hos industrien knyttet til energi- og klimautfordringer vært på utforming og drift av ovnene, ettersom de står for mesteparten av utslipp og energitap. Noen anlegg (f. eks Elkem Thamshavn og Finnfjord) har i tillegg installert energigjenvinningssystemer på sin avgass. Det er forventet at støpeprosessen vil være et sentralt tema når industrien leter etter måter å ytterligere forbedre sine anlegg.  Støping er den nest største spillvarmekilden i et ferrolegeringsanlegg og står for 20-40% av partikulære utslipp, men omfattende støvhåndtering og energigjenvinning fra støpeprosessen har til nå ikke blitt implementert i Norge.

NECast-prosjektet
I utformingen av neste generasjons støpeprosess bør støvoppsamling og energigjenvinning tas i betraktning samtidig, slik at sub-optimalisering unngås. I tillegg bør en slik prosess inneholde forbedret instrumentering for å gi bedre kontroll av produktkvalitet og eliminere sikkerhetsutfordringer knyttet til transport av flytende metall.

I NECast-prosjektet skal vi demonstrere levedyktigheten av et slikt konsept. Prosjektet er en del av "Novel Emerging Concept"-ordningen innenfor forskningssenteret FME HighEFF. Det hadde oppstart i august 2020 og vil vare til mai 2021. Et mulig oppsett av støpeprosessen som skal studeres i NECast er skissert under. Helling av flytende metall fra øse til støpeform bør ventileres og gjennomføres i et lukket miljø eller en kontrollert gassatmosfære for å dempe støvdannelse. Støpeformene bør også være i et lukket rom for å minimere varmetap til omgivelsene og muliggjøre effektiv varmefangst.

Fra #SINTEFblog: Next-Generation Casting Process for the Ferroalloy Industry


Prosjektpartner: FME HighEFF
Finansiert av HighEFF og Novel Emerging Concepts


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2021

Utforsk fagområdene