Til hovedinnhold
Norsk English

LowEx - varmevekslere i aluminium med lavt karbonavtrykk

LowEx fokuserer på produksjon av varmevekslermaterialer til bil med lavt karbonavtrykk. Målet er å redusere karbonavtrykket med minst 1 tonn per tonn aluminium produsert.

Kontaktperson

Smeltetest av aluminum under forsøk hos SINTEF. (copyright: SINTEF)

Bruk av aluminiummaterialer i bil bidrar til lav vekt og reduserte CO2 utslipp i bilens bruksfase. Inkluderer man bilens totale livssyklus i CO2 regnskapet, blir også bilens produksjonsfase relevant. Høyere krav til bærekraftig materialproduksjon fra bilprodusentene vrir markedet mot produksjon av mer bærekraftige materialer med dokumentert miljøvennlig produksjon med lave karbonavtrykk.

Aluminium utskilt fra bunnaske fra forbrenning av husholdningsavfall (venstre) og smeltetest av materialet hos SINTEF (høyre).

LowEx fokuserer på produksjon av aluminium valseblokker til varmevekslere i bil med dokumentert lavt karbonavtrykk. Moderne biler inneholder opptil ti ulike varmevekslere og antallet har økt de siste årene på grunn av avansert motordesign og høyere krav til passasjerkomfort. Hybrid og elbiler har behov for termisk avkjøling av batteripakker. Prosjektets mål er å redusere karbonavtrykket med minst 1 tonn per tonn aluminium produsert sammenliknet med dagens nivå, og klargjøre prosesser og produkter for miljøsertifisering (Environemental Product Certification (EPD)).  Produktene skal samtidig oppfylle kvalitetskravene for varmevekslermaterialer.

For å oppnå målet følges flere ulike spor i prosjektet:

  • kartlegge og velge dokumentert bærekraftige råmaterialer (Al, Si og andre legeringselementer) produsert med rene og fornybare energikilder og lave utslipp
  • øke andel resirkulert materiale i produktet, både forbruksavfall og andre sekundære materialkilder som avfall fra metallproduksjon og aske fra forbrenning av husholdningsavfall.
  • design av legeringer som tillater nedvalsing til tynnere plater
  • design av legeringer som øker produksjonsutbyttet ved å redusere skrap-raten
Støping av valseblokk hos Norsk Hydro (Copyright: Hydro)

Prosjektet er en IPN finansiert gjennom forskningsrådets BIA-program med partnere Hydro, Elkem, Hycast, Gränges og SINTEF. SINTEF bidrar med materialutvikling (legeringsdesign og testing) og prosessutvikling (smelting, resirkulering, støping) gjennom små-skala eksperimenter og karakterisering, mikrostruktur- og prossessmodellering.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023