Til hovedinnhold
Norsk English

Kunnskapsoversikt over norsk forskning med kjønns- og likestillingsperspektiver

Formålet med oppdraget var å utarbeide en systematisk kunnskapsoversikt (scoping review) over norsk forskning med kjønns- og likestillingsperspektiv.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Selv om Norge er et likestilt land på de fleste områder, så er likestilling og kjønnsbalanse fortsatt ikke oppnådd innen forskning og innovasjon.

I dette prosjektet har vi utarbeidet en systematisk kunnskapsoversikt over norsk forskning med kjønns- og likestillingsperspektiv. Problemstillingene var:

  1. Hvilke temaer og problemstillinger forskes det på, og hvilke metoder som brukes
  2. Hvilke institusjoner, institutter og miljøer som inngår
  3. Hvilke fag (disipliner) som er representert
  4. Hvor stor forekomsten av tverrfaglighet og "radikal tverrfaglighet" (transfaglighet) er ut over humaniora og samfunnsvitenskap
  5. Hvilke mønstre for sampublisering og nettverk, nasjonal og internasjonalt som finnes

Kjønnssensitiv forskning bidrar til høyere vitenskapelig kvalitativt og øker forskningens validitet. Dersom forskningen tar høyde for forskjeller mellom kvinner og menn i populasjonen, så blir resultatene mer representative. Dersom man opererer bare med generelle kategorier (som "mennesker", "pasienter"; eller "brukere"), så kan det føre til at man trekker bare ufullstendige konklusjoner basert på ufullstendige data. Kjønnssensitiv forskning vil også kunne nå ut til en bredere gruppe av sluttbrukere og vil dermed generere høyere impact og sosial betydning.

Oppdraget ble gjennomført av forskere i SINTEF Digital, avd Helse i samarbeid med NTNU Universitetsbiblioteket.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2021

Utforsk fagområdene