Til hovedinnhold
Norsk English

ExtruTeC - Presis temperaturregulering ved ekstrudering med digital teknologi

Prosjektet skal utvikle et digitalt rammeverk for temperaturregulering i ekstrudering av aluminium. Dette vil innbefatte modellering av prosess og digitale tvillinger som vekselvirker med temperatursensorer for å optimalisere prosessen

Kontaktperson

Eksempler på tynnveggede MultiPort Extrusions (MPE). (Copyright: Hydro Extruded Solutions - Precision Tubing)

Hydro Extruded Solutions - Precision Tubing produserer tynnveggede MultiPort Extrusions (MPE) og tynnveggede rør. Fra disse markedene er det et kontinuerlig krav om redusert vekt og veggtykkelse og sterkere legeringer. I løpet av de siste årene har typiske veggtykkelser på MPE blitt redusert fra 0.45 mm til 0.20 mm.

Det er Hydros strategi å fortsette å jobbe mot reduserte veggtykkelser, samtidig som man vil implementere sterkere legeringer. Men det at man har oppnådd tynnere vegger med sterkere legeringer har ført til nye utfordringer, relatert til lokal overoppheting og mere utfordrende flytbalanse under ekstruderingen. En viktig årsak til dette er mangel på temperaturkontroll.

Å oppnå videre veggtykkelsesreduksjon, med sterkere legeringer, krever en mye strengere temperaturkontroll enn hva som har vært nødvendig tidligere. Den planlagte innovasjonen innebærer full temperaturkontroll ved ekstrudering av tynnveggede MPE profiler. Dette gjelder både den romlige temperaturfordelingen og temperaturutviklingen over en pressesyklus.  

Prosjektet vil utvikle og implementere nye modell-baserte metoder for temperaturoptimalisering og regulering, som vil gjøre det mulig presist å styre temperaturen over en press-syklus, og oppnå presis kontroll på utløpstemperaturen for tynnveggede MPE-profiler. Temperaturreguleringen som utvikles i prosjektet, vil i det lange løp også være av stor betydning for andre ekstruderte produkt og markeder.

Prosjektet er en IPN, finansiert gjennom forskningsrådets BIA-program, med partnerne Hydro Extruded Solutions, Cybernetica, SINTEF og NTNU. SINTEF bidrar med detaljerte simuleringer av ekstruderingsprosessen, inklusivt studier av flyt, temperatur, kjøling, verktøy deformasjon og verktøy design.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024