Til hovedinnhold
Norsk English

Energitjenester i næringsbygg

Potensial- og barrierestudie utført på oppdrag fra Enova

Kontaktperson

Norske næringsbygg står for 14 prosent av innenlands energibruk, og har et stort potensial for energieffektivisering.  Det meste av denne energien kommer fra elektrisitet, mens en mindre andel dekkes av  fjernvarme og bioenergi. Energien benyttes i all hovedsak til drift av tekniske systemer i bygningsmassen som ventilasjon, oppvarming, kjøling, belysning og drift av annet elektrisk utstyr.

På oppdrag fra Enova har SINTEF beregnet potensialet for redusert energibruk i norske næringsbygg og sett på hvordan tredjepartsaktører kan bidra til å realisere ulike deler av dette potensialet gjennom energitjenester.

Nøkkeltall

Prosjektstart

12.05.2020

Utforsk fagområdene