Til hovedinnhold

Digital samhandling i prehospital tjeneste: kostnadsanalyse

Digital samhandling i prehospital tjeneste: kostnadsanalyse

Hovedmålet med prosjektet er å anslå potensielle kostnadsbesparinger med en ny løsning for prehospital beslutningsstøtte gjennom bruk av sikker videokommunikasjon mellom lege og ambulansepersonell.

Foto: Jodapro AS

Prehospital vurdering er krevende fordi pasientens tilstand ofte er uavklart og akutt. Et nytt stemmestyrt kamera som ambulansepersonell har på hodet, sammen med avanserte funksjoner for toveis-kommunikasjon koblet til sikret helsenett, gir ambulansemedarbeideren hendene fri til å behandle pasienten med beslutningsstøtte fra ekspert på sykehus eller andre steder. Innovasjonen kan føre til at pasientene i mange tilfeller kan få behandling nærmere der de bor, da det lettere kan avklares om det er nødvendig med transport til sykehus eller om pasienten kan få hjelpe lokalt hos lege, på sykehjemmet eller hjemme.

Løsningen prøves ut i samarbeid mellom Sykehuset Innlandet og utvalgte kommuner. Etter utprøving ved Sykehuset Innlandet er det planer om oppskalering. En utvidet satsing krever en bredere empirisk analyse og datagrunnlag for innovasjonens økonomiske og helsemessige gevinster.

Publisert fredag 23. oktober 2020
Forsker
930 04 912

Prosjektvarighet

2020 - 2021

Prosjektpartnere