Til hovedinnhold
Norsk English

ChemFlow - Muliggjøring av subsea tie-backs med komplekse fluider

ChemFlow har som mål å utvikle nye modeller i flerfasesimulatoren LedaFlow for nøyaktig prediksjon av egenskapene til væskesystemer med kompleks kjemi. Resultatene kan muliggjøre tie-back løsninger for lønnsom petroleumsproduksjon, reduserte CO2-utslipp og optimal bruk av kjemikalier.

Kontaktperson

Illustrasjon: Kongsberg Digital

For å minimere miljøavtrykket og redusere kostnadene knyttet til petroleumsproduksjon, vil mange nye feltutbygginger sannsynligvis realiseres som såkalte "tiebacks"; undersjøiske rør som transporterer brønnstrømmen til permanente installasjoner. I mange tilfeller vil tiebacks være det eneste alternativet for å utvikle offshore-felt kostnadseffektivt.

De fleste produksjonssystemer leverer petroleumsstrømmer med kompleks kjemi. Kompleksiteten oppstår enten fra kjemiske forbindelser som naturlig forekommer i produksjonsstrømmen eller kjemikalier som tilsettes for å forhindre korrosjon eller andre transportproblemer. Tilstedeværelse av kjemikalier kan endre strømningsegenskapene drastisk og potensielt forårsake alvorlige problemer som ustabiliteter, dårlig separasjon, skumdannelse og dermed produksjonstap. Industrien har ikke verktøy for å forutsi problemer forårsaket av kjemikalier siden eksisterende modeller bare kan håndtere "ideelle" væskesystemer. Konsekvensen er at beslutninger knyttet til prosjektering og drift av produksjonssystemer for olje og gass er basert på ufullstendig informasjon og kan være suboptimale fra både et økonomisk og miljømessig synspunkt.

For å avhjelpe dette vil ChemFlow utvikle enkle, robuste karakteriseringsmetoder for komplekse væskesystemer. ChemFlow vil videre utvikle nye modeller i flerfasesimulatoren LedaFlow, slik at industrien kan forutsi egenskapene til komplekse væskesystemer. Ved å utføre flerfase strømningsforsøk i rørledning kan nøyaktigheten til de nye prediksjonsmodellene valideres.

Det antas at de planlagte innovasjonene vil være viktige for utvikling av lønnsom petroleumsproduksjon med redusert CO2-avtrykk og minst mulig bruk av kjemikalier. ChemFlow bidrar dermed til tieback-løsninger som kan spille en nøkkelrolle for Norges evne til å oppfylle utslippsmål samtidig som en konkurransedyktig næring opprettholdes. Eksport av teknologien kan ha betydelig innvirkning på miljøavtrykket fra olje- og gassindustrien globalt.

Partnere

Innovasjonsprosjektet ChemFlow eies av LedaFlow Technologies DA og støttes av Forskningsrådet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.08.2020 - 31.10.2023