Til hovedinnhold
Norsk English

Barn og unges medvirkning i spesialiserte hjelpetiltak i statlig barnevern

Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om barn og unges medvirkning i ulike tiltak.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Tiltakene som studeres er Multisystemisk Terapi (MST), Parent Management Training (PMTO) og Funksjonell Familieterapi (FFT), i tillegg til virkning av Multisystemic therapy – Family integrated Transition (MST-FIT).

I dette inngår å studere og få dypere innsikt i erfaringene til de som på ulike måter er involvert i tiltakene; familiene, terapeutene og saksbehandlere/kontaktpersoner i de kommunale barneverntjenestene. Det finnes lite forskning på spesialiserte tiltak som involverer barn og unge, og lite forskning på hvordan barn og unge medvirker i tiltakene og hvilken effekt medvirkning eventuelt har på virkning av tiltakene.

Selv om det i mange år har vært stort fokus på betydningen av barn og unges medvirkning og dette har vært inkorporert i lovverk, har barnevernet utfordringer med å legge til rette for barns medvirkning på en god måte i ulike deler av sitt arbeid. Dette kommer frem i både forskning, fra tilsynsmyndigheter, fra medlems- og interesseorganisasjoner for barn og unge som har vært i kontakt med barnevernet.

Hvordan kan medvirkning styrkes?

En sentral målsetting i dette forskningsprosjektet er å studere barn og unges medvirkning, både gjennom utvikling av forskningsdesign, i studie av barn og unges medvirkning i de fire tiltakene og i utvikling av anbefalinger til hvordan barn og unges medvirkning kan styrkes.

Hovedproblemstillingene i dette oppdraget er:

  • Hvordan kan barn og unges medvirkning i tiltakene styrkes?
  • Hvilke virkninger har tiltakene?
  • Er det sammenheng mellom barn og unges medvirkning og virkninger av tiltakene?

For å studere disse problemstillingene har forskerne et gjennomgående fokus på å ivareta barneperspektivet i alle delprosjekt og ved bruk av ulike metoder.

Prosjektet er organisert i fire delprosjekter:

  1. Utvikling av forskningsdesign.
  2. Brukermedvirkning i og erfaringer med PMTO, FFT, MST og MST-FIT.
  3. Evaluering av MST-FIT.
  4. Utvikling av anbefalinger for medvirkning i praksis og forskning.

En rapport fra delprosjekt 2 ble publisert 28.02.23  — Last ned rapporten fra Bufdir.no her

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023

Samarbeidspartnere

NTNU Samfunnsforskning, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge ved NTNU, SINTEF avdeling Helse og Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) ved NTNU.

Prosjekttype

Bufdir - oppdragsforskning

Utforsk fagområdene