Til hovedinnhold
Norsk English

TailorPro - Skreddersydde materialegenskaper gjennom nye prosesseringsrutiner for høykvalitets stålprodukter

Målet med prosjektet er å kunne tilpasse og utnytte samspillet mellom stål materialer og varmebehandlingsprosesser, med sikte på maksimert levetid av produkter. Prosjektet vil beskrive virkning av varmebehandlingsprosesser og beleggingsteknologi på kjente og nye legeringer, og sikter på å legge et solid grunnlag for optimal prosesskontroll ut over prosjektperioden.

Kontaktperson

Ståldeler som brukes i landbruksmaskiner trenger riktig varmebehandling og belegg for at det skal vare lengst mulig. Foto: Plug

TailorPro er et 4-årig innovasjonsprosjekt i BIA og er basert på et samarbeid mellom Kverneland Group Operations Norway AS, Nøsted& AS, og Dokka Fasteners AS, med forskingspartnere SINTEF Industri (SI) og SINTEF Manufacturing Raufoss (SMR). Felles for bedriftskonsortiet er at alle selger produkter med en levetid som er begrenset gjennom skademekanismer som er like for alle. Slitasje, spenningskorrosjon og utmatting som skademekanisme er likt, selv om bruksområdene av produktene er ganske ulike, som for eksempel landbruk, transport, skogbruk, automotive og fornybar energi. Alle industripartnere har til felles at de baserer sine avanserte stålprodukter på komplekse produksjonsprosesser der kontrollert in-house herding etter formetrinn gir konkurranseforsprang. De avanserte, og tilpassede egenskaper som frambringes i de forskjellige produkter er ofte basert på en og den samme legeringen.

I TailorPro-prosjektet samles industripartnerne som alle har de samme utfordringene, og alle vil introdusere nye prosessruter som kan brukes til å skreddersy materialer og komponenter.

Bedriftene har god generell kunnskap om sine etablerte prosesser og materialer. Men for å realisere framtidige visjoner og ambisjoner må den forskningsbaserte forståelsen av den komplekse termomekaniske herdingsprosessen og samspillet mellom materialene og den relaterte produksjonsprosessen økes betraktelig. FoU-aktivitetene i dette prosjektet tar sikte på å få grunnleggende forståelse for og etablere forholdet mellom "de tre P'er", prosess, egenskap og ytelse av produkter (Process, Property, Perfomance). En teknologiplattform bestående av fysisk simulering, numerisk simulering, database og dataanalyse vil bli etablert og skal brukes til å definere prosessvinduer for ulike prosessruter. Gjennom en vellykket implementering av de nye prosessene legges det grunnlag for verdiskapning hos industripartnerne.

Eksempler fra produksjonen ved Nøsted& AS og Dokka Fastners AS

Den underliggende ideen med TailorPro-prosjektet er å introdusere tre nye prosesseringsveier:

  1. martempering
  2. austempering
  3. overflatebehandling

Alle kan brukes til å skreddersy materialer og prosesser, slik at det er mulig å forbedre produktes egenskaper med tanke på skademotstand. 

Bedriftene i konsortiet utgjør en viktig del i nasjonal sysselsetting, og produksjonen foregår i hjørnesteinsbedrifter i flere lokalsamfunn. Alle fabrikkanleggene har en hel rekke lokale underleverandører som vil nyte godt av styrket konkurranseevne hos deltagerne. Resultatet av prosjektet vil bidra til å sikre eksisterende bedrifter og etablere nye selskaper. Resultatene fra FoU arbeidet vil være viktig i framtiden slik at vi får en kontinuerlig kunnskapsbasert utvikling av industrien, noe som gir konkurransefortrinn i fremtiden.

Prosjektleder og kontaktperson i SINTEF Industri:  Dirk Nolte
Kontaktperson i SINTEF Manufacturing Raufoss: Cato Dybdahl

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.07.2019 - 27.07.2022