Til hovedinnhold
Norsk English

PANTERA

PANTERA (PAN European Technology Energy Research Approach) er et EU H2020-prosjekt som tar sikte på å etablere et Europeisk forum, som skal omfatte representanter av forskning og innovasjon som er aktive innen Smart Grids, energilagring og lokale energisystemer.

Kontaktperson

Samarbeidet skal ellers inkludere beslutningstakere, standardiseringsorganer og eksperter, som representerer det Europeiske energisystemet.

Dette oppnås ved å:

  • Sette opp en bærekraftig og interaktiv flerdimensjonal plattform med pan-europeisk nivå og innflytelse.
  • Utvikle mekanismer til kunnskapsformidling som vil bidra til å identifisere, diskutere og strukturere de viktigste FoU-utfordringene.
  • Organisere av dedikerte workshops for å støtte utveksling av erfaringer og kompetanser mellom medlemmer av FoU-miljøet, i samarbeid med allerede pågående aktiviteter, med sikte på større deltakelse.
  • Levere, gjennom plattformen, ferdige verktøy som vil støtte innsamling av reelle data / resultater fra pågående prosjekter og bygge en nyttig samling av data tilgjengelig for alle interesserte interessenter.
  • Etablere regionale PANTERA Desks og ad hoc arbeidsgrupper for å møte de kommende FoU-behov og takle sentrale temaer identifisert i prosjektet for å generere resultater, rapporter, meldinger og tilby støtte.

Hovedmålsetninger:

  • Bygge et ekte felleseuropeisk FoU-samfunn innen Smart Grids domene og tilhørende fleksibilitet relaterte tiltak i energisystemer.
  • Dekke mangler som for tiden eksisterer på FoU energifeltet i Europa blant medlemslandene og skape incentiver til investeringer i Smart Grids.
  • Etablere en bærekraftig multifunksjonell plattform som kilde og inspirasjon for EUs FoU-miljø innen smarte energisystemer og teknologier, til støtte for energiovergangen og lavkarbonøkonomi.
  • Bygge langsiktig fellesskap og tillit for et velfungerende og pålitelig europeisk energisystem.

Prosjektkoordinator: FOSS Research Center for Sustainable Energy, University of Cyprus

Prosjektkonsortium:

 


Dette prosjektet har mottatt finansiering fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram i EU under kontrakt nr. 824389


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2023

Utforsk fagområdene