Til hovedinnhold
Norsk English

PAHssion - Industrielle innsatser mot null-utslipp av PAH

Norsk industri er en av de reneste i verden og store innsatser gjørs for å redusere utslipp enda mer. I praksis er det flere grunner til at dette er krevende. En ofte oversett utfordring ligger i måling av utslippene. Særlig når konsentrasjonene av skadelige forbindelser synker, blir det vanskeligere å måle og usikkerhetene øker. PAHssion prosjektet tar for seg disse utfordringene for en gruppe utslippsstoffer som kalles polysykliske aromatiske hydrokarboner, ofte forkortet til PAH. Målet er å utvikle bedre metoder for å måle PAH i industrien. Derigjennom vil også utslippskontroll og rapportering kunne forbedres. Dette målet skal oppnås ved å redusere usikkerheten i målingene og forbedre analysemetodene.

Kontaktperson

Det er tre hovedgrunner til hvorfor PAH målinger er ekstra utfordrende. Først og fremst finnes det et nærmest uendelig antall PAH komponenter så det er umulig å måle dem alle. For det andre vil PAH dannes og omdannes på en dynamisk måte slik at konsentrasjonene ikke er konstante. For det tredje har PAH komponentene kokepunkter som varierer mye. PAH kan forekomme som gass, dråper eller partikler i en avgass og de kan bytte form ut fra temperatur og andre prosessbetingelser. De standarder som brukes i dag for å ta prøve og analysere PAH klarer ikke å fange opp variasjoner som følger prosessvariasjoner. Derfor er det ønskelig med kontinuerlige målinger. PAHssion skal øke forståelsen for hvordan PAH korrelerer med temperatur og andre prosessfaktorer. Slike korrelasjoner er kjernen i nye teknologier for sensorer og modeller. 

I PAHssion skal materialprodusentene Elkem, Eramet, Wacker Chemicals, Finnfjord, Ferroglobe, TiZir Titanium og Iron, Washington Mills og Saint-Gobain jobbe sammen med SINTEF, NTNU, Eyde, Norce og SINTEF Molab for å forbedre metodene for å detektere, kvantifisere og forutsi PAH. Videre er det behov for å: 

  • utvikle metoder for evaluering og forutsigelse av PAH utslipp 
  • øke den fundamentale forståelsen for hvordan PAH dannes og destrueres
  • etablere sammenheng mellom forskjellige avgasskomponenter og PAH 
  • lage strategier for direktemålinger av PAH i realtid

Naturligvis vil disse metodene også forbedre utslippsovervåking og strategier for utslippsreduksjon. Resultatene vil også støtte beslutninger om investeringer, råmaterialer og drift med hensyn til miljømessige fotavtrykk.

 

PAHssion er et innovasjonsprosjekt for næringslivet som eies av Elkem ASA og finansieres av industripartnerne samt Norges Forskningsråd. SINTEF skal stå for en stor del av den vitenskapelige fremdriften i prosjektet og da bl.a. koordinere og delta i måleinnsatser i industrien, teste og utvikle nye metoder og instrumenter samt legge grunnlaget for framtidens standarder innenfor industrielle PAH målinger.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022