Til hovedinnhold
Norsk English

Negativ CO2 utslipp fra avfallsforbrenning sektoren

NEWEST_CCUS: Teknologier for karbon fangst, bruk og lagring

Kontaktperson

SINTEF Energi har ansvar for aktivitetene om CO2 fangst fra avfallsforbrenningsanlegg med oxy-fuel forbrenning og hybrid teknologi med CO2 membraner.

SINTEF vil være den nasjonale delprosjektlederen for Norge og vil utføre forskning på oxy-fuel-teknologien og vurdere bruken av den som en hybridmetode i kombinasjon med CO2-membranfangst i samarbeid med RETURKRAFT.

SINTEF Energy Research's oxy-fuel combustion research facilities used in
NEWEST-CCUS.

Norske industripartnere, disse vil fungere som rådgivere:

Waste-to-Energy operatører:

Gass- og membranleverandører:

Testsenter for utvikling av CO2 -fangstteknologier:


Prosjektet har forskning- og industripartnere fra:

  • UK
  • Norge
  • Tyskland
  •  Nederland

Prosjektet har støtte fra ERA-NET cofund ACT koordinert av University of Edinburgh.


Prosjektets webside: Negative Emissions in the Waste-to-Energy Sector: Technologies for Carbon Capture, Utilisation & Storage

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022

Utforsk fagområdene