Til hovedinnhold
Norsk English

Næringsrike og verdifulle komponenter i brunalger (Makrokomponenter)

I forbindelse med en ny produktserie med helsekostpreparater basert på råstoff fra viltvoksende tang på Sula og dyrket tare på Frøya skal vi i forkant avklare spørsmål knyttet til næringsinnhold og innhold av bioaktive forbindelser.

Kontaktperson

Den Hitra-baserte bedriften SjøBjørg AS lager helsekostpreparater for et internasjonalt marked basert på råstoff fra store volumer viltvoksende tang på Sula og dyrket tare på Frøya. SjøBjørg AS er nå i ferd med å utvikle en ny produktserie, men før denne kan settes i produksjon er det nødvendig å avklare spørsmål knyttet til næringsinnhold og innhold av bioaktive forbindelser.

Firmaet har sammen med SINTEF Ocean startet prosjektet Makrokomponenter for å analysere innhold av langkjedede fettsyrer samt fucoxantin og florotannin (antioksidanter) i råstoffene de bruker i serien, samt avklare mulige ekstraksjonsmetoder. Prosjektet går i 2019, og bachelor- og masterstudenter fra NTNU deltar på enkelte av problemstillingene.

Prosjektet er et samarbeid mellom:

  • SjøBjørg AS
  • SINTEF Ocean
  • NTNU

Prosjektet mottar finansiering fra Regionale Forskningsfond Midt.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2019