Til hovedinnhold
Norsk English

Membraner for drikkevannsrensing

Prosjektet skal utvikle verktøy for beslutningstøtte ved valg av membranprosess og type membran, driftsoptimalisering av membrananlegg og diagnostisering av driftsproblemer.

Kontaktperson

Kjerneaktiviteter vil være pilotforsøk ved vannverk, karakterisering av vannprøver og membranbelegg, og dataanalyse og utvikling av verktøy.

Partnere i prosjektet:

  • Overhalla kommune (prosjekteier, kommunalt vannverk)
  • Jevnaker kommune (kommunalt vannverk)
  • Enebakk SA (privat vannverk)
  • Inrigo AS (Industri)
  • SINTEF (Forskningspartner)

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2021

Utforsk fagområdene