Til hovedinnhold

Membraner for drikkevannsrensing

Membraner for drikkevannsrensing

Prosjektet skal utvikle verktøy for beslutningstøtte ved valg av membranprosess og type membran, driftsoptimalisering av membrananlegg og diagnostisering av driftsproblemer.

Kjerneaktiviteter vil være pilotforsøk ved vannverk, karakterisering av vannprøver og membranbelegg, og dataanalyse og utvikling av verktøy.

Partnere i prosjektet:

  • Overhalla kommune (prosjekteier, kommunalt vannverk)
  • Jevnaker kommune (kommunalt vannverk)
  • Enebakk SA (privat vannverk)
  • Inrigo AS (Industri)
  • SINTEF (Forskningspartner)
Publisert fredag 10. mai 2019
Seniorforsker
922 68 433

Prosjektvarighet

2019 - 2021