Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av spørsmål fra LHBTIQ-ungdom til ung.no

Prosjektets mål er å gjennomføre en kartlegging av ungdommers bruk av spørretjenesten på ung.no, og hva ungdom søker råd og veiledning om når det gjelder seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika. Prosjektet skal også gi svar på i hvilken grad ung.no tilbyr relevant informasjon til ungdom som bryter med kjønnsnormer. Samt gi anbefaling om videreutvikling av ung.no.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Lhbti er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn-personer. Begrepet brukes av myndigheter, rettighetsorganisasjoner og forskere som et samlebegrep for seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter (Bufdir, 2018b). Det er også vanlig å inkludere intersex og skeive i denne gruppen, og da blir forkortelsen lhbtiq. "Q" står for Queer som er den engelske varianten av skeiv (Foreningen for kjønns- og seksulatitetsmangfold (fri), 2018). "Q" kan også i noen sammenhenger benyttes om "Questioning" (ubestemt orientering). Lhbtiq-begrepet favner både betegnelser knyttet til seksuell orientering (lhb), kjønnsidentitet (t) og kjønnskarakteristika (i).

Ung.no er det offentliges informasjons- og kommunikasjonskanal for ungdom på nett. Nettstedet tilbyr kvalitetssikret offentlig informasjon om en lang rekke tema som ungdom er opptatt av, som kropp, helse, seksualitet, mobbing, kriminalitet og rus, samt en spørsmål- og svartjeneste der ungdom kan stille anonyme spørsmål og få svar fra fagpersoner. Det foregår kontinuering utviklingsarbeid i tjenesten ung.no, for at tilbudet skal bli enda mer brukertilpasset (Kulturdepartementet, 2018b). I Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk er tre av tiltakene knyttet til ung.no: 1) ung.no skal tilby lhbti-ungdom relevant informasjon når de møter sine utfordringer, 2) ung.no skal bidra til å normalisere ulike identiteter knyttet til kjønn og seksualitet og 3) ungdommenes bruk av "nultelinjetjenesten" på ung.no (spørretjenesten) "Spørsmål og svar" skal kartlegges (Barne- og likestillingsdepartementet, 2016).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2020

Last ned rapporten her

Kartlegging spørsmål fra lhbtiq-ungdom, ung.no

 

Samarbeidspartnere

Prosjektet gjennomføres av et tverrfaglig team ved SINTEF Digital og NTNU.

Utforsk fagområdene