Til hovedinnhold
Norsk English

Helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten – status, utvikling og behov

SINTEF kartlegger tilgang til, og behov for, helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Helsesykepleiere utgjør en viktig del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. En kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra 2016 viser et behov for dobling av helsesykepleier-ressurser for å nå måltallene for skolehelsetjenesten i barneskolene. Mens dekningen av helsesykepleiere i ungdomsskolen ser ut til å være tilfredsstillende på landsbasis, er det store regionale forskjeller. Også for videregående skoler er det store variasjoner, og i mange fylker stor underdekning av helsesykepleiere. Det reises også tvil om hvorvidt de gjeldende normtallene er tilpasset den oppgavemengde helsesykepleiere i dag har.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2020

Utforsk fagområdene