Til hovedinnhold
Norsk English

Elektriske styringssystemer i boliger

I prosjektet skal det gjennomføres en studie av installatørbransjens tilbud og aktivitet innenfor smarte elektriske installasjoner og styringssystemer i boliger.

Kontaktperson

Studien vil gjennomføre intervjuer med utvalgte bedrifter og deretter vil det sendes ut en spørreundersøkelse til et stort antall bedrifter i installasjonsbransjen. Det vil også gjøres en kartlegging av «gjør det selv»-løsninger på området.

Rapport: Elektriske styringssystemer i boliger

Studien vil i hovedsak ta for seg dagens situasjon, inkludert hva som blir tilbudt av ulike installatører og hvordan bransjen responderer på smarte installasjoner levert av internasjonale aktører. Om hull i markedet avdekkes vil det undersøkes hvilke barrierer bransjen opplever når det gjelder overgangen fra konvensjonell til integrert elektrisk installasjon.

Prosjektpartnere:

  • EL og IT Forbundet
  • Nelfo

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2019

Utforsk fagområdene