Til hovedinnhold

Elektriske styringssystemer i boliger

Elektriske styringssystemer i boliger

I prosjektet skal det gjennomføres en studie av installatørbransjens tilbud og aktivitet innenfor smarte elektriske installasjoner og styringssystemer i boliger.

Studien vil gjennomføre intervjuer med utvalgte bedrifter og deretter vil det sendes ut en spørreundersøkelse til et stort antall bedrifter i installasjonsbransjen. Det vil også gjøres en kartlegging av «gjør det selv»-løsninger på området.

Studien vil i hovedsak ta for seg dagens situasjon, inkludert hva som blir tilbudt av ulike installatører og hvordan bransjen responderer på smarte installasjoner levert av internasjonale aktører. Om hull i markedet avdekkes vil det undersøkes hvilke barrierer bransjen opplever når det gjelder overgangen fra konvensjonell til integrert elektrisk installasjon.

Prosjektpartnere:

  • EL og IT Forbundet
  • Nelfo
Publisert tirsdag 9. april 2019
Forskningsleder
+47 977 53 048

Prosjektvarighet

2019 - 2019