Til hovedinnhold
Norsk English

Den fleksible forbruker: barrierer, muligheter og effekter (FLEXEFFECT)

Det overordnede målet er å gi anbefalinger til beslutningstakere, bedrifter og frivillige organisasjoner (NGO) om hvordan fleksibel strømbruk blant husholdninger kan fremmes og oppnås.

SINTEF Energi er ansvarlig for arbeidspakken "Muliggjørende og begrensende faktorer", som adresserer hvordan husholdningskunder forstår og tar i bruk den nye informasjonen de får om eget strømforbruk fra AMS-målere (og relatert informasjon), husholdningenes holdning til ny nettleie og deres tilgang til styringsteknologi. Dette inkluderer en nasjonal spørreundersøkelse blant norske husholdningskunder. Arbeidspakken gjennomføres i samarbeid med CICERO og SUM.

SINTEF Energi vil også delta i arbeidspakken "Virkning av forbrukerfleksibilitiet og motivasjon for energisparing", med fokus på ulike pilotaktiviteter med husholdningskunder som får ulike insentiver for å ha et fleksibelt forbruk og mer effektiv bruk av både energi og effekt.

Les mer om prosjektet hos CICERO

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022

Utforsk fagområdene