Til hovedinnhold
Norsk English

CLIMAP-X

Kartlegging av klimaberegninger for eksisterende bygg

Kontaktperson

Villa Dammen er den eldste bygningen som er med i studien Foto: Marte Boro

Forskningsrapporten Grønt er ikke bare en farge – Bærekraftige bygninger eksisterer allerede er utarbeidet på oppdrag fra Riksantikvaren, og skal gi et helhetlig bilde av hva rehabilitering og gjenbruk av eksisterende bygninger betyr for miljøet.

Målsetningen med prosjektet har vært å kartlegge gjennomførte klimaberegninger for eksisterende bygg. Resultatene fra prosjektet skal brukes som kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet med kulturminnevernets bidrag i nasjonale miljømål. Det innebærer en systematisk kartlegging gjennom å identifisere omfattende studier gjennomført i Norge, Norden og i andre sammenlignbare land. I tillegg er det gjennomført en metaanalyse av funnene. SINTEFs tilnærming er et livsløpsperspektiv, og derfor inngår påvirkninga fra avfallshåndtering fra rivning av eksisterende bygninger som en del av estimeringen av klimagassutslippet og miljøpåvirkninga i metaanalysen. 

Hør også

Seniorforsker Cecilie Flyen forteller om gjenbruk og rehabilitering i Frokostradio på NRK (10. desember 2020).

Nøkkeltall

Prosjektstart

25.10.2019

Utforsk fagområdene