Til hovedinnhold
Norsk English

XploreCAD

Avanserte ex vivo analyser og multi-frekvens ultralydteknologi for forbedret evaluering og diagnose av koronar plakk.

Kontaktperson

Ill. SINTEF

Åreforkalkning (aterosklerose) er en kompleks sykdom med en rekke kjente risikofaktorer, blant dem er fettholdig kosthold, høye kolesterolverdier i blodet, høyt blodtrykk, røyking, diabetes samt genetiske predisponering.

Klassisk statin-behandling har redusert antallet pasienter med akutt sykdom, men til tross for behandling er det fortsatt en fare for hjerteinfarkt og blodpropp. Ved å analysere blod og plakk fra både pasienter og dyremodeller, vil XploreCAD-prosjektet identifisere potensielle biomarkører for koronarkar-sykdom. Dette vil kombineres med nyutviklet ultralydteknologi for bedre avbildning av koronararteriene.

Det forventes at resultatene vil gi økt forståelse for mekanismer relatert til utvikling av plakk, særlig med fokus på ustabile plakk, og en forbedret avbildningsteknologi for mer nøyaktig diagnose.

Finansiering

Nasjonale forskningsinstitusjoner: 

Internasjonale partnere

  • Felicia Anthoe, Institute of Cellular Biology and Pathology, Romania
  • Mathieu Legros, Vermon, France
  • Kenneth Caidahl, Karolinska University Hospital, Sweden (Associated partner)

Deltakere fra SINTEF

Sigrid Berg

Jørgen Avdal

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2018

Utforsk fagområdene