Til hovedinnhold
Norsk English

RESPONS

RESPONS skal utvikle smart planlegging av endringer i integrerte verdikjeder for produksjon av avansert skipsutstyr basert på datafangst og digitalisering.

Kontaktperson

Produksjon av Brunvoll trustere. Foto: Brunvoll as
Produksjon av Brunvoll thrustere. Foto: Brunvoll AS

Norske utstyrleverandører sin evne til effektiv spesialtilpasning og håndtering av tekniske endringer er viktig for å vinne ordrer i et globalt marked. Nedgangen i oljenæringen har gitt større konkurranse og krav til kortere leveringstid. Brunvoll og Servi er kjent i det maritime markedet for sin fleksibilitet ved nybygg og i servicemarkedet. Samtidig er det et stort potensiale for å redusere kostnader, leveringstid og forsinkelser ved å planlegge og håndtere endringer på en bedre måte.

RESPONS har som overordnet idé å utvikle smart planlegging av endringer i integrerte verdikjeder for produksjon av Azimuth thrustere, basert på datafangst og digitalisering. Hver leveranse av thrustere er et «engineer-to-order» prosjekt som skjer i dialog med kunden. Etterhvert som produktet blir realisert er det ofte nødvendig med tekniske endringer som får konsekvenser for logistikken i hele verdikjeden.

Problemet er at det er vanskelig å planlegge hvordan endringer skal gjennomføres fordi man ikke kan forutse konsekvensene for den samlede produksjonsflyten i verdikjeden. Hvert prosjekt er unikt med individuelle krav til hvordan komponenter skal produseres og leveres. Det kreves forskning for å digitalisere flyten i slike prosesser, både hos produsent og hos leverandør, og utnytte all tilgjengelig informasjon til bedre planlegging av endringer.

Målet er å utvikle smart planlegging av endringer i en integrert verdikjede for produksjon av Azimuth thrustere. Prosjektet omhandler flere temaer, blant annet:

  • Modellering av verdikjeden som en digital skygge av produksjonsflyten
  • Vurdering av konsekvenser av endringsforslag i verdikjeden basert på erfaringsdata 
  • Støtte til håndtering av endringsordrer i hovedplanleggingsprosessen
  • Informasjonsdeling, og samhandling om endringsordre i verdikjeden
  • Industrielle piloter og demonstrator

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2022

Partnere

Forskningsrådets MAROFF-program