Til hovedinnhold
Norsk English

OLIDIGRAPH - Optisk intensitetsbegrenser basert på innovative grafenmaterialer

Lasere er essensielle innen mange anvendelser og det betraktes som viktig å introdusere nye materialer for å begrense skader på utstyr og personell. Prosjektets overordnede mål er å validere en laboratorieskalateknologi for syntetise av en ny klasse av grafenbaserte materialer med ikke-lineære optiske egenskaper i det synlige og infrarøde området, samt å lage en utstyrsenhet hvor det syntetiserte materialet benyttes.

I prosjektet skal det utvikles et komposittmateriale ved bruk at sol-gel metodologi. Det syntetiserte materialet skal bidra til å optimalisere de optiske egenskapene ved materialet, og hindre skader på øyet og forskjellige optoelektroniske sensorer. Karakterisering av materialets ikke-lineære optiske egenskapene og anvendelsesområder gjennom hele den teknologiske verdikjeden vil gjøre det mulig å velge det best egnede materialet som skal brukes i en enhetsprototype. Prosjektet utnytter komplementær kompetanse fra fire partnere i Romania og Norge, to forskningsinstitutt og to SME.

Partnere:

  • ABALONYX AS (Norway)
  • National Institute for Research and Development in Optoelectronics (Romania)
  • Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (Romania)
  • SITEX 45 (SME, Romania)

Prosjektkoordinator: Vasiliu, Ileana Cristina (INOE 2000, Romania)

the project is funded by the European MANUNET programme and the Norwegian part is funded by the Research Council of Norway.

Prosjektet er finansiert av European MANUNET programme, og den norske delen av Forskningsrådet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2018 - 29.02.2020

Utforsk fagområdene