Til hovedinnhold
Norsk English

NextMoldMaker

Målet med BIA-prosjektet NextMoldMaker er økt verdiskaping gjennom etablering av verdikjede for fremtaking av formverktøy med additiv teknologi.

Kontaktperson

Den overordnede idéen i BIA-prosjektet NextMoldMaker er å utvikle en kommersiell verdikjede som skal tilby norske sprøytestøpere formverktøy framstilt med additiv teknologi, og denne verdikjeden skal være en drivende kraft for utvikling av nye innovative additive løsninger til sprøytestøpebransjen.

Høyteknologiske verktøy

Norske sprøytestøpere er avhengig av høy produktivitet for å kunne konkurrere i et globalt marked. Implementering av ny og effektiv produksjonsteknologi samt automatisering er viktige produktivitetsfremmende tiltak. Det er imidlertid krevende å skaffe slike verktøy tilveie, da norske verktøymakerbedrifter ikke har additivt produksjonsutstyr, og liten erfaring i å konstruere slike verktøy. Noen test-verktøy er derfor kjøpt fra utlandet per dags dato.

Anskaffelse av høyteknologiske verktøy i utlandet bryter med langvarige utviklede samarbeidsånd mellom norske sprøytestøpere og verktøymakere, et samarbeid som har vist seg svært fruktbart. Det eksisterer derfor et ønske om at additiv teknologi kan utvikles i gjennom etablerte leveransekjeder.

Additiv teknologi

I Norge finnes det kompetente aktører innen konstruksjon/design og produksjon med additiv teknologi, men resursene er spredd i ulike virksomheter. Fremtaking av formverktøy med additiv teknologi i Norge, kan best skje gjennom en tett integrert verdikjede bestående av: bedrifter innen additiv produksjon, verktøymakerbedrifter og sluttbrukere. Det har også tilkommet flere additivprodusenter i Norge i det siste som satser på flere teknologier, noe som kan revolusjonere verktøyfremstilling og reparasjon, og som i verdikjeden vil bidra med spissteknologi.

Verktøyoptimalisering

To store teknologiske nyvinninger innen sprøytestøpeverktøy er formtilpasset kjøling av verktøyflater og ventilering av gass fra formrommet, begge realisert gjennom bruk av additiv teknologi. Dette bidrar til økt produktivitet, forbedret produktkvalitet, forbedret overflatebeskaffenhet, økt verktøylevetid og reduksjon av vrakproduksjon. Den mest fremtredende forskningsutfordring i prosjektet er knyttet til metoder for optimalisering av verktøydesign ved bruk av simulering.

Reparasjon av slitte former

Ved å utnytte deponeringsteknologi skal det være mulig å bygge opp utslitte verktøy. Dette vil kunne minke kostnaden det er bytte ut slitte former mens det vil gi mulighet for å legge på hardere, mer slitesterke materialer på formens overflate. På samme vis er det mulig å forandre en forms egenskap ved å f.eks. legge på materialer med høyere termisk konduktivitet. Dette muliggjør nye løsninger som ikke er tilgjengelig i dag.

Konsortiet

Konsortiet består av Kongsberg Automotive, HV Plast, Hexagon Ragasco, Skriverform, Tronrud Engineering og Nordic Additive Manufacturing, samt forskningspartnerne NTNU MTP, SINTEF Industri og SINTEF Manufacturing.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.02.2018 - 31.12.2020