Til hovedinnhold
Norsk English

NextGenRoadFuels

NextGenRoadFuels - var et prosjekt for å utvikle en konkurransedyktig europeisk teknologiplattform for bærekraftig produksjon av flytende drivstoff. Prosjektet ville bevise Hydrotermisk Liquefaction Pathway (HTL) som en effektiv metode for å produsere høyvolum, kostnadseffektive, direkte syntetisk bensin og dieselbrennstoff, samt andre hydrokarbonforbindelser.

Kontaktpersoner

Drivstoff

Dette prosjektet er avsluttet. Du kan lese vår endelige pressemelding:
20 October 2022 HTL Biorefinery: Efficient circular use of urban waste for fuels, feed and fertilizer.


 

NextGenRoadFuels ville utvikle en kostnadseffektiv verdsetting av flere byavfallsstrømmer, som kloakkslam fra renset avløpsvann, matavfall og treavfall fra byggeprosjekter. Disse avfallsstrømmene skulle konvertert til fornybare drivstoff, gjødsel og proteiner, og dermed fremme den urbane overgangen til en sirkulær økonomi.

Prosjektet var i tråd med SET Plan Key Action 8 for fornybare drivstoff, som oppfordrer til akselerasjon av utviklingen og implementeringen av lavkarbonteknologi innen transportsektoren. NextGenRoadFuels ville også bidra til målet om fornybar energi i transport, samt reduksjon av klimagassutslipp, i samsvar med Renewable Energy Directive (RED II) og den europeiske energiveikartet for 2050.

SINTEF Energiforskning ledet arbeidsområdet "Prosessdesign, teknøkonomi og LCA" og var involvert i følgende oppgaver:

  • Prosessanalyse
  • Design og oppskalering av teknologi
  • Drift og vedlikehold
  • Kostnadsanalyse
  • Risiko- og bærekraftsanalyse

Konsortiet, koordinert av Aalborg University (DK), har følgende partnere:

Contact persons:
Mette Bugge
Gonzalo del Alamo Serrano

Further information: https://www.nextgenroadfuels.eu/


This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 818413.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2022

Utforsk fagområdene