Til hovedinnhold
Norsk English

Multiterminal likestrøms transmisjon (MDTC) (MODULATOR)

Multiterminal likestrøms transmisjon (MDTC) har i dag utviklet seg til å bli den mest relevante teknologien for bruk i energi transport over lange distanser via kraftkabler.

Kontaktperson

MTDC er derfor forventet å bli en standard komponent i fremtidige kraftnett i Europa og Japan blant annet som et ledd i å støtte opp om energi politiske målsettinger for integrasjon av fornybare energikilder som for eksempel havvind. Det vil også bidra til å støtte opp om målsettinger rundt kraftutveksling med naboland og i å utvikle et mer effektivt transnasjonalt kraftmarked.

Den operasjonelle erfaringen fra koplede vekselstrøms (AC) og likestrøms kraftnett og tilgjengelighet av kommersiell programvare for analyse av disse er imidlertid svært begrenset. Denne begrensningen i dagens situasjon øker planleggingskostnader og risikoen for interoperabilitets problemer eller ustabilitet i drift av nett.

Eksisterende metoder og programvare for kraftsystem analyse er for det mest tilpasset det konvensjonelle vekselsstrømbaserte transmisjonssystemet. Studier av konfigurasjoner med en miks av både veksel- og likestrøms nett kan utføres gjennom simuleringer i tidsplanet og ved bruk av detaljerte modeller. Denne metodikken har imidlertid klare begrensninger og kan være svært tidkrevende. I MODULATOR prosjektet er derfor målsettingen å gi industri og forskningsmiljø et "state of the art", tidsriktig og skalerbar programvare verktøy som er basert på modulær modellering for analyse av sammenkoplede AC og multiterminal DC nett.

Forskningsaktivitetene er en del av et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Energi, Fraunhofer IWES i Tyskland, og Osaka Prefecture University i Japan innenfor forskningsprogrammet EIG Concert.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2022

Utforsk fagområdene