Til hovedinnhold
Norsk English

MIMIC

Minimizing impact of construction material flows in cities: Innovative Co-Creation

Kontaktperson

Byggeplass i Bjørvika. Foto: Remy Eik /SINTEF

MIMIC skal vise hvordan bedre logistikk kan redusere negativ påvirkning fra byggeplassaktiviteter.

Vi skal utvikle nye, smarte konsepter for ledelse, "smart governance concepts", som kan brukes i utbyggings- og byplanleggingsprosesser for å støtte logistikk til, fra og på urbane byggeplasser. Målet er bedre mobilitet og mindre kø i byer og dermed færre negative påvirkninger fra byggeplassene på nærområdet. Prosjektet vil gi en økt forståelse hos myndigheter for hvordan byggeplasslogistikk påvirker miljøet, trafikken og mobiliteten i byen. Implementering av smarte styringskonsepter skal muliggjøre en plattform for beslutningsstøtte til urbane utviklingsprosjekter, som inkluderer analyser og optimering av bygg- og anleggstrafikk og et rammeverk for bærekraftig effektvurdering.

MIMIC er en del av forskningsprogrammet "The Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe". Prosjektet er et internasjonalt prosjekt med partnere fra Sverige, Østerrike og Belgia.

MIMIC hjemmeside 

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.11.2018

Utforsk fagområdene