Til hovedinnhold
Norsk English

ImpreCCS – Konsekvenser av urenheter og tilsetninger i CO2 ved CCS

Høye kostnader og risiko er fortsatt betydelige barrierer for storskala utbygging av systemer for CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS).

Kontaktperson

Kostnader og risiko kan reduseres ved f. eks. å få en bedre beskrivelse av lagrings- og injeksjonsdynamikk i reservoar- og prosess-simuleringsverktøy. Dette krever imidlertid nøyaktige prediksjoner av termofysiske egenskaper av uren CO2. Usikkerhet i disse egenskapene kan ellers føre til for store og kostbare marginer i design og operasjon, men også risiko for ineffektiv injeksjon og lagring eller uforutsette og uønskede hendelser. Derfor er nøyaktige estimat av disse egenskapene under forskjellige forhold nødvendig for å realisere CCS på stor skala. For tiden er det store hull i dataene for de termofysiske dataene og tilsvarende stor usikkerhet i modellene.

I ImpreCCS vil viskositet, tetthet og termisk ledningsevne bli målt, og forbedrede modeller vil bli utviklet for de samme viktige egenskapene. Modellene vil forbedre grunnlaget for å forstå oppførselen til uren CO2 f. eks. i lagring og i grensesnittet mellom transport og lagring. Modellene vil bli testet i blant annet reservoarmodellering av Smeaheia, noe som vil øke forståelsen for både injeksjon og reservoardynamikk.

De nye egenskapsmodellene vil få et et grensesnitt som kan brukes av industrien, f.eks. til bruk i reservoarsimulatorer. Forbedrede modeller og forståelse vil bidra til reduserte kostnader og risiko i hele CCS-kjeden, og bidrar dermed i alle de tre satsningsområdene til CLIMIT: Tidlig fullskala CO2-verdikjede i Europa, storskala lagring av CO2 på norsk sokkel i Nordsjøen og fremtidige løsninger for CO2-håndtering.

Forskningspartnere:


Prosjektet er finansiert av: CLIMIT / Norges Forskningsråd 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2022

Utforsk fagområdene