Til hovedinnhold
Norsk English

HEATER – Høyentropilegeringer for termisk, elektronisk og optisk anvendelse

Målet for prosjektet HEATER er a utvikle høyentropilegeringer for funksjonelle anvendelser gjennom en høyvolumsmetode basert på teoretiske, eksperimentelle og beregnede data.

Kontaktperson

Anvendelse av høyentropilegeringer (HEL) som funksjonelle materialer har nesten ikke blitt utforsket. Prosjektets mål er å identifisere nye halvledere basert på HEL. Prosjektets metode er basert på et høyvolumsøk etter egenskaper som er relevante for halvlederteknologier. Ved hjelp av flerkildemagnetronsputtering lager vi filmer med gradvis varierende sammensetning. Fysiske egenskaper kartlegges med hensyn på sammensetningen. Det eksperimentalle arbeidet komplementeres av atomistiske beregninger. Optimering gjøres ved hjelp av maskinlæring, hvor intelligent dataanalyse blir brukt for å forutse nye sammensetninger. HEATER forventes å yte et betydelig bidrag til materialteknologien og den grunnleggende materialvitenskapen.

HEATER er finansiert av Forskningsrådet gjennom FRINATEK-programmet og har en varighet på tre år. Prosjektpartnerne er SINTEF (koordinator), UiO og NTNU i nært samarbeid med det tyske romfartsbyrået og det Lisboas Nye Universitet.

Prosjektmedlemmer:
SINTEF Industri: Patricia Almeida Carvalho (prosjektleder),Marit Synnøve Sæverud Stange, Ole Martin LøvvikEspen Sagvolden og Spyridon Diplas
NTNU: Per-Olof Åstrand
UiO: Terje Finstad

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

15.08.2018 - 31.12.2021