Til hovedinnhold

Evaluering av chat-, svar- og telefontjenester for ungdom

Evaluering av chat-, svar- og telefontjenester for ungdom

I dette prosjektet skal vi evaluere hva som fungerer og hva som ikke fungerer i tolv chat-, telefon- og svartjenester rettet mot ungdom (13-20 år), samt gi anbefalinger for hvordan slike tjenester kan samordnes i én felles plattform.

Ill.: Shutterstock

Det finnes i dag en rekke tilgjengelige digitale helse- og informasjonstjenester rettet mot ungdom, fra bl.a. organisasjoner som Røde Kors, Mental Helse, Skeiv Ungdom, Kirkens SOS, Helseutvalget og Barn av rusmisbrukere. Ungdommer bruker slike tjenester til å søke etter informasjon om, eller stille spørsmål om tema innen områder som psykisk helse, seksualitet, alkohol og narkotika og trening/fysisk aktivitet. I prosjektet DIGI-UNG har det vært et mål å samordne disse digitale tjenestene. DIGI-UNG er et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Direktoratet for e-helse, og målgruppen er ungdom mellom 13 og 20 år.

Mål

Dette prosjektet har et todelt mål: Vi skal undersøke hva som fungerer bra og mindre bra ved tolv av dagens helse- og informasjonstjenester rettet mot ungdom, og vi skal gi anbefalinger om hvordan en samordnet digital helse- og informasjonstjeneste bør utformes.

Prosjektet har flere problemstillinger knyttet til de tre dimensjonene. For å evaluere kvalitet skal vi undersøke brukernes tilfredshet, opplevd nytteverdi og medvirkning; svarernes kompetanse og egnethet og hvordan svarene deres kvalitetssikres. I evalueringen av effektivitet skal vi undersøke kostnadseffektivitet, tidseffektivitet og teknisk tilrettelegging av tjenesten, mens i evalueringen av forsvarlighet skal vi se på hvordan tjenestene møter utfordringer knyttet til lovverk om bl.a. taushetsplikt, avvergelsesplikt, meldeplikt og avgrensning mot helsehjelp.

Metoder

Prosjektet skal gjennomføres i fem arbeidspakker, og data skal samles inn fra både brukerne og tjenestetilbyderne vha. intervju, gruppeintervju, workshops og en survey, samt at vi skal samle inn logg- og regnskapsdata fra tjenesteleverandørene.

Funnene fra de fem arbeidspakkene skal sammenlignes på tvers for å få et helhetlig bilde av hva som fungerer bra, hvilke utfordringer som finnes, og hvordan disse funnene kan danne anbefalinger for utforming av en ny, samordnet digital tjeneste.

Publisert torsdag 20. september 2018
Forskningsleder
402 24 525

Prosjektvarighet

2018 - 2018

Last ned rapporten

Evaluering av chat-, svar- og telefontjenester (1,2 MB)

Finansiering

Prosjektet finansieres av Helsedirektoratet.

Relevant lenke

"Ungdomshelse i en digital verden" rapport DIGI-UNG Innsiktsarbeid, del 1 (pdf)