Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av chat-, svar- og telefontjenester for ungdom

I dette prosjektet skal vi evaluere hva som fungerer og hva som ikke fungerer i tolv chat-, telefon- og svartjenester rettet mot ungdom (13-20 år), samt gi anbefalinger for hvordan slike tjenester kan samordnes i én felles plattform.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Det finnes i dag en rekke tilgjengelige digitale helse- og informasjonstjenester rettet mot ungdom, fra bl.a. organisasjoner som Røde Kors, Mental Helse, Skeiv Ungdom, Kirkens SOS, Helseutvalget og Barn av rusmisbrukere. Ungdommer bruker slike tjenester til å søke etter informasjon om, eller stille spørsmål om tema innen områder som psykisk helse, seksualitet, alkohol og narkotika og trening/fysisk aktivitet. I prosjektet DIGI-UNG har det vært et mål å samordne disse digitale tjenestene. DIGI-UNG er et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Direktoratet for e-helse, og målgruppen er ungdom mellom 13 og 20 år.

Mål

Dette prosjektet har et todelt mål: Vi skal undersøke hva som fungerer bra og mindre bra ved tolv av dagens helse- og informasjonstjenester rettet mot ungdom, og vi skal gi anbefalinger om hvordan en samordnet digital helse- og informasjonstjeneste bør utformes.

Prosjektet har flere problemstillinger knyttet til de tre dimensjonene. For å evaluere kvalitet skal vi undersøke brukernes tilfredshet, opplevd nytteverdi og medvirkning; svarernes kompetanse og egnethet og hvordan svarene deres kvalitetssikres. I evalueringen av effektivitet skal vi undersøke kostnadseffektivitet, tidseffektivitet og teknisk tilrettelegging av tjenesten, mens i evalueringen av forsvarlighet skal vi se på hvordan tjenestene møter utfordringer knyttet til lovverk om bl.a. taushetsplikt, avvergelsesplikt, meldeplikt og avgrensning mot helsehjelp.

Metoder

Prosjektet skal gjennomføres i fem arbeidspakker, og data skal samles inn fra både brukerne og tjenestetilbyderne vha. intervju, gruppeintervju, workshops og en survey, samt at vi skal samle inn logg- og regnskapsdata fra tjenesteleverandørene.

Funnene fra de fem arbeidspakkene skal sammenlignes på tvers for å få et helhetlig bilde av hva som fungerer bra, hvilke utfordringer som finnes, og hvordan disse funnene kan danne anbefalinger for utforming av en ny, samordnet digital tjeneste.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2018

Last ned rapporten

Evaluering av chat-, svar- og telefontjenester (1,2 MB)

Finansiering

Prosjektet finansieres av Helsedirektoratet.

Relevant lenke

"Ungdomshelse i en digital verden" rapport DIGI-UNG Innsiktsarbeid, del 1 (pdf)

Utforsk fagområdene