Til hovedinnhold
Norsk English

DigiPAS – Digitale løsninger for økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet samt effektiv ressursbruk i kommunehelsetjenesten

Prosjektet vil bidra til evaluering av utprøving, innføring og bruk av digitale løsninger og tilhørende endring av arbeidsprosesser, og etablere kunnskap som vil være sentral for digitalisering i kommunehelsetjenesten - både regionalt og nasjonalt.

Tavlemøte med IKOS på avdeling Forsmann i Sandefjord kommune.
Tavlemøte med IKOS på avdeling Forsmann i Sandefjord kommune (foto: Sandefjord kommune)

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten yter mange tjenester til brukere/pasienter, men uten at tjenestene er koordinert blir verken kvaliteten eller pasientsikkerheten tilfredsstillende ivaretatt. I tillegg er det svært ressurskrevende for kommunene, da mye tid forsvinner i intern koordinering, vurderinger, dokumentasjon, oppdatering av status og dialog med eksterne aktører. Det er behov for digitale verktøy for å støtte arbeidsprosessene knyttet til de kommunale helse- og omsorgstjenestene for å øke kvalitet, effektivitet og pasientsikkerhet.

Både pasientsikkerhet og digitalisering i helse- og omsorgssektoren er identifisert som sentrale områder i nasjonale føringer og i samfunnsdebatten. Kommuner i Vestfold og Telemark har investert, eller er i ferd med å investere, i elektroniske tavler og digitale løsninger for å støtte arbeidsprosessene. Digitale verktøy kan i dag delvis gi sanntids oppgavestøtte for ulike områder av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Prosjektet bygger videre på løsninger som finnes i markedet for å dokumentere hvordan kommunene med digitale verktøy kan oppnå kvalitet, effektivitet og pasientsikkerhet internt i tjenestene og i samhandling med andre helseaktører og forstå hvordan teknologi og tjeneste bør utvikles videre.

Prosjektets ambisjon er å muliggjøre en helhetlig og systematisk oppfølging av pasienter for økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet samt effektiv ressursbruk. Prosjektet skal utvikle nye arbeidsprosesser som med støtte fra digitale verktøy forbedrer kvalitet og pasientsikkerhet i

1. kommunehelsetjenesten med fokus på hjemmetjenesten
2. i overganger mellom avdelinger, forvaltningsnivå og samarbeidsparter (institusjon, fastlege, legevakt, sykehus etc.).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2020

Prosjektansvarlig

Skien kommune, kontaktperson: , tlf. 918 45 564 

Finansiert av

RFF Oslofjordfondet

Samarbeidspartnere

Horten kommune
Larvik kommune
Nedre Eiker kommune
Sandefjord kommune
SINTEF
USHT Telemark
Imatis AS
Konsens AS
Univ. i Sørøst-Norge

Utforsk fagområdene