Til hovedinnhold
Norsk English

CleanTex

CleanTex = Reduction of energy consumption and climate gas emissions in industrial textile laundry processes

Kontaktperson

CleanTex

Nor Tekstil en landsdekkende vaskeribedrift med total 17 vaskeri rundt om i landet. Det totale årlige energiforbruket er estimert til ca 90 GWh, tilsvarende omtrent 3500 eneboliger. Mye av energien brukes til dampproduksjon til bruk i vaske- og tørkeprosessene, og overskuddsdampen fra disse linjene blir i dag sluppet ut over tak. Ved å erstatte en del av de oljefyrte dampkjelene med en høy-temperatur varmepumpe vil klimagassutslippet reduseres betraktelig i tillegg til redusert energiforbruk ved at overskuddsdamp blir utnyttet internt i prosessene. Prosjektet skal utvikle et nytt energigjenvinningssystem for vaskeribransjen og demonstrere konseptet gjennom implementering av en pilot hos Nor Tekstil i Trondheim.

Blogg: Kan kjent bilmotorteknologi brukes i industrielle vaskerier?

CleanTex er et innovasjonsprosjekt i næringslivet med bevilgning fra Forskningsrådet i 2018-2021.

Prosjektet samfinansieres sammen med Nor Tekstil AS, EPCON Evaporation Technology AS, og Stenor AS, og forskningspartnerne i prosjektet er SINTEF Energi og NTNU. Prosjektet er planlagt avsluttet i 2021, og vil ledes av SINTEF Energi med Nor Tekstil som prosjektansvarlig.

Hovemålet med prosjektet er å utvikle et konsept for en mer energieffektiv og miljøvennlig vaskeri-industri, ved bruk av energi- og konstnadseffektiv varmepumpeteknologi. Overskuddsvarme fra tørkesystemene er identifisert som verdifull spillvarme som ved oppgradering kan brukes inn i prosessen. I forbindelse med tørkeprosessen fordampes vann fra tekstilene, og denne dampen kan fungere som varmekilde for en høy-temperatur varmepumpe. Ved hjelp av en turbokompressor kan temperatur og trykk gi økt dampkvalitet slik at dampen kan brukes inn i prosessen igjen. På den måten kan en redusere bruken av oljefyrte dampkjeler til produksjon av damp, og resultatet vil være mindre energibruk, mindre klimagassutslipp og reduserte driftskostnader.

Prosjektet er i gang med å vurdere ulike konsepter for vaskeriet, og det pågår målinger for å kartlegge de ulike tilgjengelige spillvarmekildene. Målingene vil fortsette ut 2018, mens det tidlig neste år vil bli sett på konkrete løsninger for utnyttelse og oppgradering av varme.


Partnere:


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2018

Utforsk fagområdene