Til hovedinnhold
Norsk English

CA17105 - A pan-European Network for Marine Renewable Energy

Cost initiativet CA 17105, som handler om bølgeenergi, går over 5 år og består av 4 arbeidsgrupper. Mer om Cost finner du nederst på denne siden.

Kontaktperson

Norske aktører kan delta på lik linje med andre medlemsland i aksjonen. Normalt vil det være mulig etter godkjenning å få refundert reise-og oppholdskostnader på et nøkternt nivå for møter og -nettverksbygging. Dette er regulert gjennom bestemmelsene til COST og man må være registrert før eventuell deltakelse. Se COST FAQ.

Unge forskere som er interessert i å delta i en av arbeidspakkene anbefales å ta kontakt med koordinator, arbeidspakkeledere eller nasjonale MC medlemmer.

Koordinator er Vicky Stratigaki.

De 4 arbeidsgruppene
Arbeidsgruppene i initiativet er som følger og med følgende beskrivelse fra COst aksjonens MOU (pdf).


WG1 – Numerical hydrodynamic modelling for WECs, WEC arrays/farms and wave energy resources (accuracy, uncertainty, coupling, applicability, usability): For evaluation of wave energy resources and site characterization, and for studying far-field effects of WEC arrays/farms, typically wave propagation models are employed, while for studying WECs and their near-field effects, waveWEC interaction solvers are used (e.g. based on Boundary Element Methods (BEM), Computational Fluid Dynamics (CFD) etc.).

Leder for WG1 er Professor Moncho Gomez Gesteira, Vigo University, Spania; mggesteira (at) vigo.es


 WG2 – Experimental hydrodynamic modelling and testing of WECs, WEC arrays/farms, PTO systems, and field data (accuracy, uncertainty, testing facility suitability, measurement techniques): During the past 5 years the sector has witnessed the rapid development of numerical tools used for wave energy projects, however there is at present an acute need for data that can be used for their validation and thus for the assessment of the related uncertainties.

Leder for WG2 er Dr Francesco Ferri; Aalborg University, Danmark


WG3 – Technology of WECs and WEC arrays: The activities of WECANet aim to reduce costs and risks of wave energy technologies, and to contribute to the advancement of the sector by dealing with: improvement of the performance of WECs (optimal design, control & electrical aspects); WEC survivability, structural loads, loading and moorings of WEC arrays; deployment, installation, operation, cabling, WEC interconnections and connection to the grid, maintenance; feasibility for co-located wind and wave farms; WEC system design and sub-system integration; tools addressing industry-wide questions, multi-parameter problems and efficient optimisation techniques

Leder for WP3 er Dr Irina Temiz, Uppsala University Sweden 


WG4 – Impacts and economics of wave energy and how they affect decision- and policy-making: The activities of WECANet aim to reduce uncertainties when deciding on wave energy investments, and to contribute to increasing confidence of potential investors by dealing with: probabilistic lifetime design and O&M strategies; evaluation of tools which target key decision-investment barriers; the creation of a set of industry guidelines to be used for project development; incorporating the feedback on the needs of industry; multi-parameter problems and optimisation techniques; life-cycle assessment, technology economics, legislation, policy, risk management; the introduction of systematic approaches to improve investor confidence; the way in which non-technological barriers such as regulatory frameworks, public acceptance and socio-economic and environmental impacts (e.g. on marine ecosystems, fisheries) affect the development of the wave energy sector.

Leder for WG4 er Dr George Lividas, Delft University of Technology, The Nederlands

Hva er Cost?

COST er et europeisk forsknings- og teknologisamarbeid med deltagelse fra 37 land. Åpent for deltagere fra alle sektorer og fag. Formålet er å bygge nettverk gjennom å løse en felles problemstilling ("COST action"). Aktuelt for forskere og ikke-akademikere med prosjektmidler, på alle karrieretrinn. "Action" er betegnelsen på det nettverket skal arbeide med etter at det er blitt opprettet og vedtatt av COST. Når "aksjoner" er opprettet, kan andre interesserte bli med i nettverket.

Netverksbygging
Aktiviteten i COST-aksjonene er "networking", det betyr altså at man møtes. Møtene er viktige. De bringer forskere sammen for å utvikle ideer. Et veldrevet nettverk omfatter mange postdoktorer og stipendiater. De unge forskerne er en veldig viktig del av COST. De skal være aktivt med på møter og i diskusjoner og dra på korttidsopphold ved institusjoner i andre deltagerland.

Faglige og personlige vennskap
Gjennom COST-nettverket finner man komplementær ekspertise, får kontakt med utenlandske kolleger som kanskje har etablert metoder vi ikke har i våre laboratorier, som har instrumentering du ikke har, og som kan sette deg i stand til å gjøre forskningen din med nye perspektiver og større dybde.

Ikke press på den enkelte deltager
Det er ingen personlige forpliktelser i å være med i et nettverk. Det er ikke noe press på den enkelte deltager om å levere. Det er for eksempel ikke et absolutt krav om å publisere så og så mange artikler, selv om det forventes at samarbeid og utveksling av yngre forskere resulterer i publikasjoner også. Aksjonen skal levere, men det er ikke noe individuelt krav til den enkelte deltager.

Nettverk av fagfolk og prosjektmuligheter
Gode nettverk fører ofte til samarbeid om større prosjektsøknader, og det er ikke uvanlig at man får mulighet til å bli med i et konsortium for å søke Horisont 2020. Noen benytter et COST-nettverk til å skaffe seg oversikt over og kontakter innenfor forskningsfelter som man vurderer å starte nye aktiviteter i.

Norske kontakter
Kontakter og representanter i Styringskomiteen (MC) for Norge er:


CA17105 - A pan-European Network for Marine Renewable Energy

The pressure of climate change and the growing energy demand has increased interest in marine renewable energy resources, such as wave energy which can be harvested through Wave Energy Converter (WECs) Arrays.

However, the wave energy industry is currently at a significant juncture in its development, facing a number of challenges which require that research re-focusses onto a techno-economic perspective, where the economics considers the full life-cycle costs of the technology. It also requires development of WECs suitable for niche markets, because in Europe there are inequalities regarding wave energy resources, wave energy companies, national programmes and investments. As a result, in Europe there are leading and non-leading countries in wave energy technology. The sector also needs to increase confidence of potential investors by reducing (non-)technological risks. This can be achieved through an interdisciplinary approach by involving engineers, economists, environmental scientists, legislation and policy experts etc. Consequently, the wave energy sector needs to receive the necessary attention compared to other more advanced and commercial ocean energy technologies (e.g. tidal and offshore wind).

The formation of the first pan-European Network on an interdisciplinary marine wave energy approach will contribute to large-scale WEC Array deployment by dealing with the current bottlenecks. The WECANet Action aims at a collaborative approach, as it provides a strong networking platform that also creates the space for dialogue between all stakeholders in wave energy. WECANet's main target is the equal research, collaboration and funding opportunities for all researchers and professionals, regardless of age, gender and location.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2022

Utforsk fagområdene