Til hovedinnhold
Norsk English

2DSense

Ren luft er nødvendighet for mennesket. Dårlig luftkvalitet hadde ansvaret for over 4.2 millioner dødsfall I 2016. Som følge av dette er det et stort behov for veldig følsomme gassensorer som kan bli integrert i et målesystem som kan detektere om luftforurensingen overstiger satte grenseverdier.

Kontaktperson

illustration of nanoparticles

I prosjektet Nanoparticle-2D hybrid structures for smart environmental sensing (2DSense) skal vi utvikle veldig følsomme sensorer for deteksjon av farlige miljøgasser (NOx, CO) ved å kombinere 2-dimensjonale (2D) materialer og funksjonaliserte nanopartikler på en innovativ måte.

2D materialer tilbyr nye muligheter for å utvikle ultrafølsomme sensorer grunnet materialenes høye mobilitet, høye forhold mellom overflate og volum samt justerbare elektroniske struktur. Overflatens selektivitet (hvilken gass den skal detektere) og følsomhet kan videre styrkes ved å dekke overflaten med nanopartikler som er tilpasset en spesifikk gass. I tillegg til å utvikle sensorer vil prosjektet også foreslå et veikart for kommersialisering.

2DSense er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF og The Indian Institute of Technology Delhi (IITD) i India. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og det indiske vitenskaps- og teknologidepartement. SINTEF skal utvikle 2D materiale heterostrukturer mens nanopartikler vil bli utviklet av IITD. Forskere fra begge instituttene skal reise til hverandres lokasjoner for å sikre god overføring av kunnskap samt et godt samarbeid.

Internasjonalt samarbeid er viktig for dette prosjektet og derfor har vi fått ledende forskergrupper ved The University of Manchester (UK) and Kansas State University (USA) til å delta i rådførende roller.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2021

Utforsk fagområdene

Prof. B.R.Mehta

Prof. B.R.Mehta

Professor The Indian Institute of Technology Delhi