Til hovedinnhold
Norsk English

Utslippsfri byggeplass - forprosjekt

Forprosjektet hadde som mål å bidra til at Oslo kommune kunne stille bedre krav til utslippsfrie byggeplasser gjennom innovative offentlige anskaffelser.

Kontaktperson

Lia barnehage. Foto: SINTEF

Forprosjektet så på drivere, barrierer, muligheter og utfordringer knyttet til praktiske løsninger for å å skape utslippsfrie byggeplasser innenfor fire temaer: prosesser, energibruk, optimering og digitalisering samt livssyklusanalyse (LCA).

De ulike byggeaktivitetene som inngår i en byggeprosess ble kartlagt i to case-studier. Den første var administrasjonsbygget på Campus Evenstad som er det første bygget i Norge som kompenserer for alle utslipp fra materialer, energi og byggefasen. Den andre var Lia barnehage nordøst i Oslo kommune som er en av de første fossilfrie byggeplassene.

Forprosjektet fikk støtte fra Regionale forskningsfond hovedstaden (RFFH).

Partnere i prosjektet var Omsorgsbygg Oslo KF, Bellona, Skanska og SINTEF.

Publikasjoner

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2018

Utforsk fagområdene