Til hovedinnhold
Norsk English

Legemiddeloppfølging for pasienter ved utskriving fra sykehus til hjemmet - Samhandlingsutfordringer og pasientsikkerhet

Vi skal undersøke hvordan sikker legemiddeloppfølging kan forsterkes ved utskriving fra sykehus til hjemmet for å unngå utilsiktede eller uheldige hendelser.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

I dette forprosjektet skal vi studere dagens praksis for samhandling om legemidler mellom pasient, sykehus og hjemmetjenesten. Vi vet at det eksisterer samhandlingsutfordringer, men vi har behov for mer kunnskap om hvordan disse utfordringene håndteres. Kunnskap innhentet gjennom detteprosjektet vil danne et godt grunnlag for å beskrive forskjellige modeller for samhandling om legemidler og for i neste omgang å søke midler til et hovedprosjektet der en eller flere modeller testes ut og evalueres.

Mål

Vi skal identifisere hva som hemmer og fremmer trygg legemiddeloppfølging for pasienter som skrives ut fra sykehus til hjemmet, og foreslå løsninger for gode praksiser for legemiddeloppfølging.

Delmål:

  • Skaffe oversikt over dagens praksis for legemiddeloppfølging ved Sykehuset Levanger for pasienter som skrives ut til hjemmet og har hjemmetjenester.
  • Skaffe oversikt over dagens behov og praksis hos hjemmetjenesten når det gjelder legemiddeloppfølging etter hjemkomst fra sykehus.
  • Kartlegge hvordan pasienten/brukeren opplever oppfølging, inkludert legemiddelinformasjon, fra de ulike aktørene når det gjelder sikker bruk av legemidler ved utskrivning fra sykehus.
  • Undersøke hvordan Sykehusapotekene kan styrke kunnskapen og oppfølgingen av legemiddelhåndtering og medisinering på sykehus og hos hjemmetjenesten.
  • Utrede nye samhandlingsmodeller og deling av kunnskap/kompetanse knyttet til legemidler på tvers av organisasjoner for å styrke pasientsikkerheten.
  • Etablere et kunnskapsgrunnlag for hovedprosjekt/søknad til Norges Forskningsråd.
  • Etablere en sterk samarbeidskonstellasjon som skal søke/gjennomføre hovedprosjektet.

Metode

  • Intervjuer av leger og sykepleiere i sykehusavdelinger, ansatte i hjemmesykepleien, ansatte ved bestillerkontor, pasienter og kliniske farmasøyter.
  • Workshops for datainnhenting om nåsituasjonen og for utvikling av nye samhandlingsmodeller som kan sikre pasientene trykk og informativ legemiddeloppfølging i hjemmet.
  • Gjennomgang av anonymiserte legemiddelgjennomganger.

 Leveranse

Sluttrapport leveres RFF 31. oktober 2017.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2017

Utforsk fagområdene