Til hovedinnhold
Norsk English

Returtømmer

Koordinering av tømmertransport fra hogstplass til kunde for å sikre effektive transportsløyfer.

Kontaktperson

Målet med Returtømmer-prosjektet er å øke andelen returlaster for tømmertransporten.

Prosjektet skal utvikle en prototype for automatisk planlegging basert på en matematisk optimeringsmodell. Prototypen skal testes ut på reelle data fra Midt-Norge.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF og Møreforskning, finansiert av Trøndelag fylkeskommune som del av et større infrastrukturprosjekt i regi av Arena Skog.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2018