Til hovedinnhold
Norsk English

PCM-Eff

Nye løsninger for bruk av faseendringsmaterialer for effektiv lagring av termisk energi

Kontaktperson

PCM Eff
PCM-baserte kjøleelementer på bunnen av kjøleskapene i supermarkeder, kan bidra til å holde maten fersk ved kritiske temperaturer når kjøleskapene avises eller dersom strømmen skulle gå. ©Alexis Sevault

Store mengder spillvarme er tilgjengelig i industrien, for eksempel i form av røykgass ved temperaturer høyere enn 350oC (ca. 1 TWh/år i Norge). Det er imidlertid ofte at tilgjengeligheten av spillvarme ikke sammenfaller med energibehovet. I slike tilfeller, kan integrerte lagringssystemer for energi være en effektiv løsning for å hente ut spillvarme fra en prosess, lagre den over en gitt tid for så å utnytte den termiske energien på et senere tidspunkt (gjennom en passiv varmetransportprosess).

PCM-Eff fokuserer på latent varmelagring som er basert på at varme absorberes eller frigjøres når lagringsmediet gjennomgår en faseendring, normalt mellom fast stoff og væske.

Faseendringen er vanligvis isoterm med høy energilagringskapasitet. Materialene som utnyttes, kalles faseendringsmaterialer (Phase Change Materials - PCM), og de kan lagre 5-14 ganger så mye termisk energi per volumenhet som vanlige lagringsmaterialer for følsom varme som mur og stein. PCM og dets egenskaper er dokumentert i litteraturen, men implementering av PCM er foreløpig svært begrenset. Dette henger sammen med kompleksiteten knyttet til design av gode grensesnitt mellom PCM, varmekilde og varmesluk.

Tre strategiske anvendelser med stort potensiale for utnyttelse og implementering av PCM er identifisert og vil bli studert i PCM-Eff:

  • Lagring av kulde i kuldeanleggskomponenter
  • Lagring av termisk energi i biomassebaserte ildsteder for boliger (feks. vedovner)
  • Lagring av termisk energi ved høy temperatur i industrielle prosesser

Resultater fra dette prosjektet skal gi innovative industrielle løsninger som forbedrer den totale energieffektiviteten for termiske prosesser, og som samtidig er pålitelige, bestandige og har lave driftskostnader.

Les vår blogg om PCM:

Noen publikasjoner av PCM-Eff:


PCM-Eff er et strategisk kompetansebyggende prosjekt støttet av SINTEF Energi.

Nøkkeltall

Prosjektstart

2017