Til hovedinnhold
Norsk English

NorEUnergy – Etablering av nettverk mellom Norge og EU innenfor bioenergi

NorEUnergy II skal ha fokus på økt mobilisering og deltakelse av norske aktører innenfor bioenergi, som er et av de prioriterte vitenskapelige områdene i den nye integrerte SET-planen.

Kontaktperson

Det er derfor utarbeidet en liste over konkrete tiltak:

  1. Organisering av dedikerte workshops og møteplasser (brokerage events) knyttet til forskningsprosjekter innen bioenergi i H2020-programmet.
  2. Deltakelse i nasjonale åpne workshops/konferanser relatert til bioenergi
  3. Kontakt med ledende aktører basert i Brussel
  4. Kommunikasjons- og formidlingsaktiviteter

Medlemmene i NorEUnergy II som er involvert i disse tiltakene representerer et bredt spekter av den norske bioenergisektoren. I tillegg foreligger det planer om å etablere dialog med sentrale europeiske og internasjonale partnere som er viktige for å implementere norske verdikjeder for bioenergi. Det faktum at prosjektkoordinatoren har hovedkontor i Brussel gir en unik merverdi som gjør det enklere å oppnå ønskede målsetninger.

Arrangement:

Samarbeidspartnere
NorEUnergy har etablert et nettverk som inkluderer nasjonale såvel som internasjonale aktører og organisasjoner innenfor bioenergifeltet. Det finnes tre større bioenergimiljøer som NorEUnergy kan agere gjennom:

  • NoBio – Norsk Bioenergiforening (NO)
  • Bio4Fuels – Norsk forskningssenter for bærekraftig biodrivstoff og miljøvennlig energi (NO)
  • EERA JP Bioenergy – Den europeiske energiforskningsalliansen, felles forskningsprogram innen bioenergi (EU)

Medvirkningsordningen under ENERGIX
ENERGIX-programmet ønsker med denne utlysningen til å bidra til at norske prioriteringer og forskningsagendaer bedre ivaretas i det strategiske arbeidet som foregår på EU-arenaen relatert til SET-planen (Strategic Energy Technology Plan) og i IEAs teknologinettverk.
Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2019

Utforsk fagområdene