Til hovedinnhold
Norsk English

Nettverk for FoU-basert utvikling av industrialiserte operasjoner (INDO)

Industriparkene Mo, Skogmo og Verdal har i samarbeid med forskningsmiljø ved SINTEF og Nord Universitet etablert et BIA-nettverk for forskningsbaserte innovasjonsprosjekter knyttet til digitalisering. Målet er å utvikle og styrke konkurransekraften i de enkelte bedriftene og i industriklyngene.

Kontaktperson

Foto: Skogmo industripark

De tre industriparkene utgjør vel 300 bedrifter, hvor mange er SMBer. Bakgrunnen for samarbeidet er et stadig større press på næringsliv og industri for å opprettholde konkurransekraft. Dette krever omstillinger økonomisk, miljømessig og teknologisk. Digitalisering og nye produksjonsmodeller skaper muligheter for vekst, verdiskaping og arbeidsplasser, men dette krever forskningsbasert utvikling og innovasjon. Her vil BIA-nettverket bidra til å styrke konkurransekraften gjennom følgende delmål:

  • Etablere møtearenaer mellom industriparker, SMBer og forskningsmiljø for utveksling av kunnskap og erfaringer
  • Gjennom arenaene identifisere felles problemområder som kan utvikles til FoU- og innovasjonsprosjekter
  • Utvikle seks konkrete BIA-prosjekter basert på de felles problemområdene
  • Etablere et nettverk knyttet til kunnskaps- og kompetansedeling innenfor forskning og innovasjon som opprettholdes ut over prosjektperioden på tre år
Industriparkene i Mo, Skogmo og Verdal er med i det forskningsbaserte innovasjonsprosjektet.

Bedriftene erkjenner at forskning og innovasjon er nøkkelen til å lykkes i et stadig mer globalt marked, men det er krevende for bedriftene å holde tritt i dette kappløpet. Utfordringen ligger i å kombinere forskningsrettede utviklingsprosjekter med en hektisk arbeidshverdag hvor kravet til lønnsomhet må stå i sentrum. Her vil BIA-nettverket bli en viktig arena for identifisering av felles og tilgrensende problemstillinger på tvers av bedriftene, sektorene og industriparkene. Noe som igjen vil gi grunnlag for etablering av BIA-prosjekter som den enkelte SMB vanskelig kunne utviklet på egen hånd.

 

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2020

WorkShop: Smart betong for en grønnere livssyklus
Skogmo Industripark, Overhalla
8. mai 2019, kl. 09.00 - 15.00

Utforsk fagområdene