Til hovedinnhold
Norsk English

MeatCrafter – automatisk klassifisering av lammeskrotter

Klassifisering av slakt skal være en objektiv vurdering av slaktet som er basert på sammensetningen av kjøtt, fett, og bein. Per i dag er klassifiseringen et viktig grunnlag for pris til bonde og industri. Prosjektet har utviklet instrumentering og modeller for å automatisk og objektivt klassifisere lammene.

Kontaktperson

Instrumenteringen har stått i to slakterier gjennom to lammesesonger og tatt opp data fra over 200 tusen dyr.

Ved å benytte NIR (nær infrarød) spektroskopi og nøye utvalgte bølgelengder har prosjektet utviklet instrumentering for å kunne måle fettprosent på avstand og uten direkte kontakt med slaktene. Sammen med 3D-kamera fra RealSense™ er det utviklet modeller for å estimere sammensetningen mellom kjøtt, fett og bein, samt å klassifisere etter dagens EUROP-system for klassifisering av slakt.

Instrumenteringen har stått i to slakterier gjennom to lammesesonger og tatt opp data fra over 200 000 dyr.

MeatCrafter_2.jpg

Fettprosent målt med MeatCrafter – instrumentet samsvarer meget godt med resultater fra nedskjæring. Dette viser at systemet har stort potensiale for gode og objektive målinger av fettprosent. Fargekodingen gjenspeiler fettklassifisering etter dagens EUROP-system.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2021

Samarbeidspartnere

Animalia, SINTEF Digital, Meats, Fatland, Nortura, Norsvin og Norsk sau og geit.

Finansiering

Norges forskningsråd (IPN, prosjektnr.: 269060).

Utforsk fagområdene