Til hovedinnhold
Norsk English

Kompakt offshore kondenser modul

Målet med prosjektet Kompact offshore kondenser modul er å redusere vekten av denne med opptil 50 prosent.

Kontaktperson

Kondenser

Dette prosjektet bygger på resultater fra utvikling av nye lav-vekt løsninger for kompakte offshore dampsykluser i KPN COMPACTS. Kondenseren er en viktig del av en dampsyklus. Eksisterende dampsyklus teknologi er for tung og stor til å kunne benyttes på de fleste plattformer. Ved å feste en damp bunnsyklus, som utnytter overskuddsvarme fra plattformens gassturbiner, vil en få en "combined cycle" som produserer strøm fra forbrenningsvarmen to ganger. På denne måten dekkes plattformens kraftbehov av et lavere gass forbruk og med et CO2-utslipp som er 22 til 30% lavere.

For å redusere virkningene av global oppvarming, har Norge som EU satt et mål om å redusere CO2-utslippene med 40% innen 2030. Økt energieffektivitet er en av de mest kostnadseffektive klimatiltak i mengden av CO2 fjernet per dollar investert. Dette skyldes lavere driftskostnader fra mindre energibruk og i Norge reduserte CO2-avgifter. 80% av CO2 som frigis fra plattformer kommer fra gassturbinene. Disse leverer den elektriske kraften som er nødvendig for drift av plattformen, og også varme for oljebehandling. Fortsatt brukbar varme går tapt i eksosen.

Vekten av kondenseren vil bli redusert ved å undersøke nye konsepter som et alternativ til standard "shell-and-tube condenser. De vil bli sammenlignet i forhold til vekt, størrelse reduksjon og ytelse. Vekt og fotavtrykk reduksjonspotensialet er 50% eller mer. Ytterligere vektreduksjon skal oppnås ved å bytte stål rammeverket med et ultra-lett ramme i aluminium.

Utfordringen er at denne typen struktur ikke er produsert i aluminium før, så behovet for en god design basis og konsept spesifikasjonen er svært nødvendig.

Partnere:

Prosjektadminstrator: Marine Aluminium AS

  • SINTEF Energi AS
  • STATOIL ASA
  • Marine Aluminium AS
  • Neptune Energy
  • Alfa Laval Aalborg
  • Neotiss Inc.

Dette er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN), finansiert av Norges Forskningsråd under PETROMAKS2-programmet.
Formålet med IPN-prosjekter er å utløse FoU-aktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2017