Til hovedinnhold
Norsk English

Jodabook - fra Facebook til minnebok for personer med demens

Vi skal utvikle et kunnskapsgrunnlag for en funksjonell kravspesifikasjon for JodaBooks bilde- og informasjonsdelingstjeneste. Dette for å sikre at en fremtidig løsning har funksjonalitet og brukergrensesnitt som er tilpasset brukergruppens varierende behov.

Foto: SINTEF

I dette prosjektet ønsker vi å fokusere på utvikling av et grensesnitt for personer med demens for deling av tekst, bilder og ikoner. Prosjektet skal gi kunnskap om hvordan løsning kan forstås og brukes av personer med demens i ulike faser. Prosjektet skal resultere i en funksjonell kravspesifikasjon, som skal benyttes som et kunnskapsgrunnlag til å videreutvikle løsningen med ett sett med applikasjoner i et hovedprosjekt. Mulige funksjoner kan være kalender, invitasjoner til aktiviteter, mulighet for navigasjon og pårørendes grensesnitt.

Personer med demens er en stor diagnosegruppe blant brukerne av de kommunale omsorgstjenestene. Nesten 70 000 nordmenn er rammet av demens, og i 2050 vil antallet være doblet. Personer med demens har et behov for selvstendighet, sosial kontakt, anerkjennelse og følelse av mestring for å ivareta selvtillit og et positivt selvbilde. En demenssykdom utvikles gradvis og resulterer i et stadig større behov for hjelp, samtidig som evnene til å bruke teknologi reduseres.

Prosjektet vil gjennomføres i et flerfaglig konsortium av bedrift, FoU-partner og kommuner. Konsortiet tar utgangspunkt i et etablert samarbeid mellom JodaCare AS og SINTEF. Kommunepartnerne Bærum og Songdalen har også deltatt i tidligere prosjekter med både bedriften og SINTEF. Gjennom et nært samarbeid mellom en innovativ næringslivsaktør, innovative kommunale aktører og SINTEF, er det også et mål å styrke regionalt samarbeid knyttet til utvikling og bruk av teknologi for denne valgte brukergruppen.

Nøkkeltall

Prosjektstart

15.03.2017

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Finansiering:
Norges Forskningsråd

 

Oppdragsgiver:
JodaCare AS

Partnere:
Bærum og Songdalen kommuner

Utforsk fagområdene