Til hovedinnhold
Norsk English

ITS-tjenester

Intelligente transportsystemer (ITS) skal bidra til å gjøre transportsystemene sikrere, mere effektive, mere miljøvennlige og mere tilgjengelige for alle typer brukere. SINTEF har utarbeidet en oversikt over tiltak (ITS-tjenester) som kan være aktuelle å ta i bruk i Norge.

Kontaktperson

Ved automatisert kjøring kan bilen kommunisere med alle bilene rundt seg i tillegg til utstyr langs vegen og andre eksterne systemer.
Ved automatisert kjøring kan bilen kommunisere med alle bilene rundt seg i tillegg til utstyr langs vegen og andre eksterne systemer.

De ulike tiltakene som innføres i ITS kalles gjerne ITS-tjenester. I mange tilfeller er disse ITS-tjenestene støttet av et dedikert sett av kommunikasjonsløsninger og datasett som kalles kooperativ ITS eller bare C-ITS. Et eksempel på en slik ITS-tjeneste er automatisert kjøring på veg hvor kjøretøyets digitale infrastruktur tar over mange av de oppgavene som en fører ellers har. Kjøretøyet kan utføre automatisert kjøring i en såkalt autonom modus, men kan også kommunisere med alle bilene rundt seg i tillegg til utstyr langs vegen og andre eksterne systemer. I det siste tilfellet vil ITS-tjenesten Automatisert kjøring være støttet av C-ITS.

SINTEF har på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet utarbeidet en oversikt over ca. 150 ITS-tjenester som kan være aktuelle å ta i bruk i Norge. Noen av de er allerede innført, mens andre har et litt lenger tidsperspektiv mht. teknologisk modenhet. Oversikten er basert på en internasjonal standard (ISO 14813-1) utarbeidet av en av arbeidsgruppene i ISO TC204 Intelligent Transport Systems. Statens vegvesen Vegdirektoratet arbeider nå med å legge denne oversikten ut på vegvesenets hjemmeside.

Les også Gemini-artikkelen: Kunnskapshull sinker smart trafikk

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2018