Til hovedinnhold
Norsk English

Innkobling av kortslutningsstrømmer i mellomspenningsbrytere med miljøvennlige brytergasser

ABB EPMV i Skien produserer 12 - 40.5 kV kompakte, gassisolerte bryteranlegg for verdensmarkedet. Svovel-hexafluoride (SF6) gass brukes som medium for elektrisk isolasjon og strømbryting. SF6 er imidlertid en sterk drivhusgass og det er derfor forventet restriksjoner på fremtidig bruk.

Kontaktperson

Laboratoriearbeid
Laboratoriet, Foto: NTNU/Geir Mogen

I tillegg til å bryte strøm, må elektriske brytere også være i stand til å lukke på full kortslutningsstrøm uten å bli skadet. Når en slik bryter lukkes, vil full kortslutningsstrøm (ti-talls kilo ampere) strømme over kontaktgapet med full spenning og en lysbue med høy energi vil brenne i kontaktåpningen. Uten de svært gode termiske- og isolerende egenskapene til SF6, øker energien til denne lysbuen og kontaktene risikerer å sveise sammen slik at de ikke kan åpnes igjen.

Tidligere og pågående forskning støttet av ABB og Norges Forskningsråd har adressert elektrisk isolasjonsevne, strømbryting og termiske egenskaper til luft og luftblandinger som alternativer til SF6. Nå må vi starte FoU arbeid for å addressere innkobling på kortslutningsstrømmer i de samme gassene. Dette vil muliggjøre et komplett alternativ til den eksisterende SF6-baserte produktlinjen av mellomspennings koblingsanlegg.

Partnere:

  • Prosjektadministrator: ABB
  • SINTEF
  • NTNU

Dette er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN), finansiert av Norges Forskningsråd under ENERGIX-programmet.
Formålet med IPN-prosjekter er å utløse FoU-aktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2021

Utforsk fagområdene